หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม


เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนารามเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม

เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม          ประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ จึงทำให้มีการสร้าง วัดวาอาราม ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวม จิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งนับได้ว่า เป็น พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ของประเทศไทย

          ข้อมูลทั่วไปของ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่มีการก่อสร้างขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า มีการสร้างขึ้นเมื่อปีใด
 • เดิม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มีชื่อเรียกกันว่า วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ต่อมาได้รับ พระราชทานนามจาก รัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “วัดเบญจมบพิตร” ซึ่งมีความหมายว่า วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์ และภายหลัง เมื่อรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสร้างสวนดุสิตขึ้น และทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่ พระองค์จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม” ซึ่งมีความหมายว่า วัดของ พระเจ้าแผ่นดินราชการที่ 5
 • หากใครเดินทางมา เที่ยวกรุงเทพ ฯ สามารถไปดู สถาปัตยกรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้ตามที่อยู่ 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายใน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  • ศาลาสี่สมเด็จ
  • หอระฆังบวรวงศ์ ซึ่งเป็นหอระฆังลักษณะทรงไทย ประกอบหินอ่อน
  • พระอุโบสถ ใช้หินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ในการก่อสร้าง ภายในมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นอย่างยิ่ง
  • พระที่นั่งทรงผนวช
  • ศาลาบัณณรศภาค

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...