หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม


เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนารามเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม

เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม          ประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ จึงทำให้มีการสร้าง วัดวาอาราม ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวม จิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งนับได้ว่า เป็น พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ของประเทศไทย

          ข้อมูลทั่วไปของ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่มีการก่อสร้างขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า มีการสร้างขึ้นเมื่อปีใด
 • เดิม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มีชื่อเรียกกันว่า วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ต่อมาได้รับ พระราชทานนามจาก รัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “วัดเบญจมบพิตร” ซึ่งมีความหมายว่า วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์ และภายหลัง เมื่อรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสร้างสวนดุสิตขึ้น และทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่ พระองค์จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม” ซึ่งมีความหมายว่า วัดของ พระเจ้าแผ่นดินราชการที่ 5
 • หากใครเดินทางมา เที่ยวกรุงเทพ ฯ สามารถไปดู สถาปัตยกรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้ตามที่อยู่ 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายใน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  • ศาลาสี่สมเด็จ
  • หอระฆังบวรวงศ์ ซึ่งเป็นหอระฆังลักษณะทรงไทย ประกอบหินอ่อน
  • พระอุโบสถ ใช้หินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ในการก่อสร้าง ภายในมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นอย่างยิ่ง
  • พระที่นั่งทรงผนวช
  • ศาลาบัณณรศภาค

เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...