หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว - วันหยุดราชการ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว - วันหยุดราชการเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว - วันหยุดราชการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว - วันหยุดราชการ          ก่อนที่จะมีแผน กำหนดการเดินทางไป ท่องเที่ยว ในสถานที่ต่างๆ ของเมืองไทย นักท่องเที่ยว จำเป็นจะต้องศึกษา ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว นั้นๆ ให้ดีก่อนเดินทาง จะได้จัดเตรียม อุปกรณ์ในการเดินทาง ได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไว้สำหรับติดต่อ ในกรณีฉุกเฉิน เวลาเปิด เวลาปิด และวันหยุดต่างๆ เพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยว จะได้ดำเนินไป ด้วยความราบรื่น ยิ่งขึ้น

วันหยุดราชการ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว

 • ในการเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยว นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง โดยการโทรศัพท์ไปสอบถาม ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวโดยตรงก็ได้ ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดหมายเลขโทรศัพท์ไว้คือ หมายเลข 1672 เปิดให้บริการทุกวัน
 • วันหยุดประจำปีของไทยมีดังนี้
  • 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
  • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา (ประมาณเดือน กุมภาพันหรือเดือนมีนาคม)
  • 6 เมษายน เป็นวันจักรี
  • 13-15 เมษายน เป็นวันสงกรานต์
  • 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
  • 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
  • 10 พฤษภาคม เป็นวันพืชมงคล
  • วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันวิสาขบูชา (ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา (ประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม)
  • วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา (ประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม)
  • 12  สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช
  • 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ
  • 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี
 • หากนักท่องเที่ยวต้องการติดต่อ กับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งห้างร้านต่างๆ ที่ใช้เวลาเปิด และเวลาปิดทำการ เหมือนกับระบบราชการ จะมีเวลาเปิดทำการในเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.เหมือนกันทั่วประเทศ

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...