การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว - วันหยุดราชการ

ข้อมูลจำเป็นสำหรับ นักท่องเที่ยว - วันหยุดราชการ

 

     ก่อนที่จะมีแผน กำหนดการเดินทางไป ท่องเที่ยว ในสถานที่ต่างๆ ของเมืองไทย นักท่องเที่ยว จำเป็นจะต้องศึกษา ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว นั้นๆ ให้ดีก่อนเดินทาง จะได้จัดเตรียม อุปกรณ์ในการเดินทาง ได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไว้สำหรับติดต่อ ในกรณีฉุกเฉิน เวลาเปิด เวลาปิด และวันหยุดต่างๆ เพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยว จะได้ดำเนินไป ด้วยความราบรื่น ยิ่งขึ้น

 

วันหยุดราชการ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว

 • ในการเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยว นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง โดยการโทรศัพท์ไปสอบถาม ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวโดยตรงก็ได้ ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดหมายเลขโทรศัพท์ไว้คือ หมายเลข 1672 เปิดให้บริการทุกวัน
 • วันหยุดประจำปีของไทยมีดังนี้
  • 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
  • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา (ประมาณเดือน กุมภาพันหรือเดือนมีนาคม)
  • 6 เมษายน เป็นวันจักรี
  • 13-15 เมษายน เป็นวันสงกรานต์
  • 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
  • 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
  • 10 พฤษภาคม เป็นวันพืชมงคล
  • วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันวิสาขบูชา (ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน)
  • วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา (ประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม)
  • วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา (ประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม)
  • 12  สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช
  • 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ
  • 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี
 • หากนักท่องเที่ยวต้องการติดต่อ กับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งห้างร้านต่างๆ ที่ใช้เวลาเปิด และเวลาปิดทำการ เหมือนกับระบบราชการ จะมีเวลาเปิดทำการในเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.เหมือนกันทั่วประเทศ

 

     การเดินทางมาเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ นักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัสกับ ความหลากหลายของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ถ้ำ เกาะแก่ง หน้าผา ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จะจัดให้มีจุดชมวิว ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ ศึกษาเรียนรู้อยู่มากมาย ทั้งเรื่องราวในด้านประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ

อ่านต่อ..

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว - วันหยุดราชการ

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก

อ่านต่อ...