วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุแช่แห้ง

 

     Buddyinthailand.com เป็นเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเว็บไซต์ Buddy in Thailand ได้รวบรวม ข้อมูล ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ สำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย ศิลปะวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย โรงแรม สถานศึกษา ดารานักร้อง ตลอดจนสถานฑูต ฯลฯ ซึ่งทั้งหมด ล้วนแต่มีความสำคัญ สำหรับเป็นแนวทาง ในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ในประเทศไทย

อ่านต่อ..

 

วัดเบญจมบพิตร     วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่มีการก่อสร้างขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า มีการสร้างขึ้นเมื่อปีใด เดิม วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนารามราชวรวิหาร มีชื่อเรียกกันว่า วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ต่อมาได้รับ พระราชทานนามจาก รัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “วัดเบญจมบพิตร”

อ่านต่อ..

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง     วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน สมัยก่อน จังหวัดน่าน นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก สิ่งก่อสร้าง คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งก็คือ พระบรมธาตุแช่แห้ง ที่เป็นศิลปะการก่อสร้าง ด้วยฝีมือ และความประณีต บรรจงสร้างของช่าง ที่มีฝีมือของชาวล้านนา วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นโบราณสถาน ที่มีการก่อสร้าง อายุไม่น้อยกว่า 600 ปีมาแล้ว

อ่านต่อ..

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุดของประเทศไทย หลังจากการค้นพบ หลักฐานศิลาจารึกสุโขทัย “มีความว่า พ่อขุนศรีนาวนำถม ทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนธเจดีย์” จึงได้สันนิษฐานว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มีการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย

อ่านต่อ..

 

วัดร่องขุ่น     วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย เป็นสุดยอด ของงานศิลปะ ที่มีความแปลกตา และไม่เหมือนที่ใดในโลก ออกแบบ โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้แนวคิดในการ ออกแบบและ ก่อสร้างให้ วัดร่องขุ่น บนพื้นที่กว่า 9 ไร่ เพื่อเป็นการจำลอง พื้นที่ของวัด โดยเฉพาะโบสถ์ ให้เป็นเสมือนกับ เมืองแห่งสวรรค์วิมาน ที่มนุษย์อย่างเรา สามารถสัมผัสได้

อ่านต่อ..

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุแช่แห้ง

อุทยานฯ กำแพงเพชร

สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบ และรักการท่องเที่ยว เกี่ยวกับโบราณสถาน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขอแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเหมาะสำหรับ การศึกษาค้นคว้า และเหมาะสำหรับ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นอย่างมาก

อ่านต่อ...