หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

กรุงเทพมหานคร - แหล่งช็อปปิ้งในกรุงเทพ - สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพ


กรุงเทพมหานคร - แหล่งช็อปปิ้งในกรุงเทพ - สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

กรุงเทพมหานคร - แหล่งช็อปปิ้งในกรุงเทพ - สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร - แหล่งช็อปปิ้งในกรุงเทพ - สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพ          คำขวัญ กรุงเทพมหานคร “ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์”

ข้อมูลทั่วไปของ กรุงเทพมหานคร

 • กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด และเป็นศูนย์กลาง ของการเมือง การปกครอง การสื่อสาร การศึกษา การโทรคมนาคม การขนส่ง สถาบันการเงิน ความเจริญก้าวหน้า ของประเทศไทย
 • กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,568.74 ตารางกิโลเมตร
 • กรุงเทพมหานคร นับได้ว่าเป็นมหานคร ที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน ใหญ่เป็นอันดับที่ 69 ของประเทศไทย
 • กรุงเทพมหานคร มีชื่อเต็มๆว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” ซึ่งนับได้ว่า กรุงเทพฯ เป็นมหานคร ที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก
 • กรุงเทพมหานคร มีความหมายว่า “พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพ ที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้”
 • อาณาเขตของ กรุงเทพมหานคร
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดสมุทรปราการ และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ กรุงเทพมหานคร

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...