แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน - ท่องเที่ยวในประเทศไทย - สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน - ท่องเที่ยวในประเทศไทย - สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     เนื่องจากประเทศไทย มีภูมิประเทศ มากมายหลากหลายแบบ ทั้งที่ราบ หุบเขา ภูเขาสูงชัน ทะเล จึงทำให้นักท่องเที่ยว ทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย ยอมรับว่า ประเทศไทยเป็นเมืองสวรรค์ เพราะประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว มากมาย อาทิเช่น น้ำตก ภูเขา ทะเล โบราณสถาน บ่อน้ำพุร้อน ฯลฯ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือก เที่ยวชมได้อย่างไม่น่าเบื่อ

 

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ          อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดเลย ซึ่งมีอากาศที่หนาวเย็น ตลอดทั้งปี ยิ่งถ้าเป็น ช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะติดลบ จนทำให้ น้ำค้างบนยอดหญ้า เกิดการแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง ที่เรียกกันว่า “แม่คะนิ้ง” จนทำให้สถานที่แห่งนี้ ได้รับสมญานามว่า “สุดยอดความหนาวในสยาม”

อ่านต่อ..

 

จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดลำดับที่ 76 ของประเทศไทย

จังหวัดอำนาจเจริญ          จังหวัดอำนาจเจริญ ถือว่าเป็นจังหวัด ที่เพิ่ง ตั้งขึ้นใหม่ ลำดับที่ 76 ของประเทศไทย โดยได้รบการ แต่งตั้งให้เป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ซึ่งก่อนหน้านี้อำนาจเจริญ ถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่อยู่ในเขต การปกครอง ของ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ..

 

ตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับ บั้งไฟพญานาค

ตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับ บั้งไฟพญานาค          “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่” บั้งไฟพญานาค หรือบ้างก็เรียกว่า บั้งไฟผี นับว่าเป็นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่สามารถเห็นได้ ในช่วงวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกๆปี บริเวณที่เกิด ปรากฎการณ์ บั้งไฟพญานาคคือ บริเวณกลางแม่น้ำโขง เราสามารถมองเห็น ได้ด้วยตาเปล่า

อ่านต่อ..

 

ประเพณีผีตาโขน

ประเพณีผีตาโขน          ประเพณีแห่ ผีตาโขน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้เป็น เทศการแห่ง การท่องเที่ยว ของจังหวัดเลย โดยประเพณีแห่ผีตาโขน นับได้ว่าเป็น งานบุญประเพณีใหญ่ ชาวพื้นบ้านจะเรียก ประเพณีแห่ผีตาโขนนี้ว่า “บุญผะเหวด” หรือ “งานบุญหลวง” ซึ่งชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จะร่วมกันจัดงานบุญผะเหวด

อ่านต่อ..

แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน - ท่องเที่ยวในประเทศไทย - สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก

อ่านต่อ...