ภาคกลาง - สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

ภาคกลาง - สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

 

     เนื่องจากประเทศไทย มีภูมิประเทศ มากมายหลากหลายแบบ ทั้งที่ราบ หุบเขา ภูเขาสูงชัน ทะเล จึงทำให้นักท่องเที่ยว ทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย ยอมรับว่า ประเทศไทยเป็นเมืองสวรรค์ เพราะประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว มากมาย อาทิเช่น น้ำตก ภูเขา ทะเล โบราณสถาน บ่อน้ำพุร้อน ฯลฯ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือก เที่ยวชมได้อย่างไม่น่าเบื่อ

 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร          เดิม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มีชื่อเรียกกันว่า วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ต่อมาได้รับ พระราชทานนามจาก รัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “วัดเบญจมบพิตร” ซึ่งมี ความหมายว่า วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ ที่ทรงร่วมกัน ปฏิสังขรณ์

อ่านต่อ..

 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์          อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2478 และต่อมาได้ รับการประกาศให้เป็น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2530

อ่านต่อ..

 

ทะเลสาบน้ำจืดบึงบอระเพ็ด

ทะเลสาบน้ำจืดบึงบอระเพ็ด          บึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่า เป็นทะเลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด รวมกันได้ประมาณ 132,737 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง

อ่านต่อ..

 

แหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ

แหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ          บึงสีไฟ เป็นบึงน้ำจืด หรือแหล่งน้ำจืด ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย บึงสีไฟ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่ ตั้งอยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในช่วงเย็น นักท่องเที่ยว จะเดินทางมาพักผ่อน หย่อนใจ กันมากที่สุด ส่วนใหญ่ จะชอบมาดูพระอาทิตย์ ตกกลางบึงสีไฟ

อ่านต่อ..

ภาคกลาง - สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก

อ่านต่อ...