แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ - สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

 

     เนื่องจากประเทศไทย มีภูมิประเทศ มากมายหลากหลายแบบ ทั้งที่ราบ หุบเขา ภูเขาสูงชัน ทะเล จึงทำให้นักท่องเที่ยว ทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย ยอมรับว่า ประเทศไทยเป็นเมืองสวรรค์ เพราะประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว มากมาย อาทิเช่น น้ำตก ภูเขา ทะเล โบราณสถาน บ่อน้ำพุร้อน ฯลฯ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือก เที่ยวชมได้อย่างไม่น่าเบื่อ

 

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง          อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง มีพื้นที่ประมาณ 720 ไร่ เดิมนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น วนอุทยานอ่าวมะนาว ในวันที่ 21 เมษายน 2536 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ..

 

เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

เกาะพีพี จังหวัดกระบี่           เกาะพีพี ได้รับการโหวดจาก นักท่องเที่ยวว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย นอกจากนี้ เกาะพีพี ยังได้รับการยกย่อง จากนักท่องเที่ยว ว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงาม มากที่สุดเป็น 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงาม เป็นที่สุด ของโลกอีกด้วย

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา          มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 246.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,800 ไร่ บนพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ เทือกเขานมสาว ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อย่างเป็น ทางการในวันที่ 16 เมษายน 2531

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม          อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 230.87 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่า 144,292.35 ไร่ โดยได้รับการจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในลำดับที่ 36 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2524

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ          อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้รับการจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ นับได้ว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญแห่งหนึง โดยในแต่ละปีมี นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมา ท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 58,071 คน

อ่านต่อ..

แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ - สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก

อ่านต่อ...