แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - ทัวร์ในประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

 

     เนื่องจากประเทศไทย มีภูมิประเทศ มากมายหลากหลายแบบ ทั้งที่ราบ หุบเขา ภูเขาสูงชัน ทะเล จึงทำให้นักท่องเที่ยว ทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย ยอมรับว่า ประเทศไทยเป็นเมืองสวรรค์ เพราะประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว มากมาย อาทิเช่น น้ำตก ภูเขา ทะเล โบราณสถาน บ่อน้ำพุร้อน ฯลฯ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือก เที่ยวชมได้อย่างไม่น่าเบื่อ

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร          วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุดของประเทศไทย

อ่านต่อ..

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร          เป็นอุทยานที่ ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ (UNESCO) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2532 ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท          มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 1,214 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่า 758,750 ไร่ และ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2534

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เขาค้อ          การเดินทางมาเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ นักท่องเที่ยว จะได้ สัมผัสกับ ความหลากหลาย ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ถ้ำ เกาะแก่ง หน้าผา ซึ่งทาง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จะจัดให้มีจุดชมวิว ไว้ให้ นักท่องเที่ยวได้ ศึกษาเรียนรู้ อยู่มากมาย ทั้งเรื่องราว ในด้านประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว          เป็นอุทยานที่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 125,110 ไร่ หรือมากกว่า 200 ตารางกิโลเมตร และ ได้รับการประกาศ ให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ในวันที่ 13 พ.ย. 2533 และต่อมาได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อย่างเป็นทางการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 71 ก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

อ่านต่อ..

แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - ทัวร์ในประเทศ

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก

อ่านต่อ...