หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ          วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุดของประเทศไทย

          หลังจากการค้นพบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัย “มีความว่า พ่อขุนศรีนาวนำถม ทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนธเจดีย์” จึงได้สันนิษฐานว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มีการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย และนับได้ว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม อันล้ำค่าของ จังหวัดพิษณุโลก

     ในปัจจุบัน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นเอก “วรมหาวิหาร” และในแต่ละปีทางวัด จะจัดงานประจำปีขึ้น เรียกว่า งานนมัสการพระพุทธชินราช ในวันขึ้น 6 ค่ำ จนถึงวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3

     ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว หรือพุทธศาสนิกชน ที่ต้องการเดินทางไป วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดจะ ตั้งอยู่บริเวณ ทางด้านทิศตะวันออก ของริมฝั่งแม่น้ำน่าน ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

โบราณสถานที่น่าสนใจ

  • พระวิหารหลวง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม สมัยกรุงสุโขทัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธชินราช
  • พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริต ปางมารวิชัย
  • พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน
  • พระวิหารพระอัฏฐารส
  • พระปรางค์
  • พระเหลือ
  • พระพุทธชินสีห์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...