สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - แหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - แหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

 

     เนื่องจากประเทศไทย มีภูมิประเทศ มากมาย หลากหลายแบบ ทั้งที่ราบ หุบเขา ภูเขาสูงชัน ทะเล จึงทำให้นักท่องเที่ยว ทั่วโลกที่เดินทาง มาเที่ยวเมืองไทย ยอมรับว่า ประเทศไทย เป็นเมืองสวรรค์ เพราะประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว มากมาย อาทิเช่น น้ำตก ภูเขา ทะเล โบราณสถาน บ่อน้ำพุร้อน ฯลฯ ที่นักท่องเที่ยว สามารถเลือก เที่ยวชม ได้อย่างไม่น่าเบื่อ

 

แหล่งท่องเที่ยว เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด          เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก

อ่านต่อ..

 

ไร่องุ่น Silver Lake

ไร่องุ่น Silver Lake          ไร่องุ่น Silver Lake สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี มีพื้นที่ ในการปลูกองุ่น มากกว่า 1,000 ไร่ และ ในแต่ละปีปลูกองุ่น หมุนเวียน มากถึง 12 สายพันธุ์ ที่สำคัญมีสถานที่ ไว้สำหรับ ให้ นักท่องเที่ยว ได้โพสท่า ถ่ายรูปหลากหลายมุม โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด

อ่านต่อ..

 

สวนนงนุช พัทยา

สวนนงนุช พัทยา          สวนนงนุช นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว เมืองพัทยา ที่ได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สวนนงนุช จะเปิดให้ นักท่องเที่ยว เข้าชมภายในสวน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. โดยนักท่องเที่ยว

อ่านต่อ..

 

อ่าวคุ้งกระเบน

อ่าวคุ้งกระเบน          อ่าวคุ้งกระเบน ได้สร้างสะพานเดิน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เดินศึกษา ธรรมชาติ ของป่าชายเลน มีความยาวกว่า 1,433 เมตร นอกจากนี้ยังมี ส่วนที่เป็นทางเดิน ที่ปูด้วยแผ่นหินทราย ยาวกว่า 363 เมตร รวมกันแล้ว ที่อ่าวคุ้งกระเบน มีเส้นทางให้นักท่องเที่ยว ได้เดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสิ้นเป็นระยะทางมากถึง 1,793 เมตร

อ่านต่อ..

 

หาดจอมเทียน

หาดจอมเทียน          หาดจอมเทียน นับได้ว่าเป็นทรายหาด ที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่งของ เมืองพัทยา โดยหาดจอมเทียน ได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดธุรกิจต่างๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจสปา ฯลฯ ซึ่งส่งผลดีต่อ ธุรกิจท่องเที่ยว ของเมืองพัทยา เป็นอย่างดี

อ่านต่อ..

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - แหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก

อ่านต่อ...