หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย


ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย          คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก - ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก

 • พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก รวมได้ประมาณ 10,815.85 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 16 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย
 • จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะทางภูมิประเทศ ทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด จะเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาสูง ส่วนทางตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน
 • จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
 • จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร 377 กิโลเมตร
 • อาณาเขตของจังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศเหนือ จรดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ จรดกับจังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันออก จรดกับจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศตะวันตก จรดกับจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...