หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย


ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย          คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก - ประวัติของจังหวัดพิษณุโลก

 • พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก รวมได้ประมาณ 10,815.85 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 16 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย
 • จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะทางภูมิประเทศ ทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด จะเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาสูง ส่วนทางตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน
 • จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
 • จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร 377 กิโลเมตร
 • อาณาเขตของจังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศเหนือ จรดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ จรดกับจังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันออก จรดกับจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศตะวันตก จรดกับจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...