หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

ผีตาโขน - ประเพณีผีตาโขน - ประวัติผีตาโขน


ผีตาโขน - ประเพณีผีตาโขน - ประวัติผีตาโขนเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

ผีตาโขน - ประเพณีผีตาโขน - ประวัติผีตาโขน

ผีตาโขน - ประเพณีผีตาโขน - ประวัติผีตาโขน          มารู้จักวัฒนธรรม ประเพณีแห่ผีตาโขน ของชาว จังหวัดเลย กันดีกว่า หลายท่านที่เดินทาง มาท่องเที่ยวที่ จังหวัดเลย และได้เข้าไปกราบไหว้ ขอพร ที่ พระธาตุเจดีย์สองรัก ซึ่งเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญของชาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

          ประเพณีแห่ ผีตาโขน ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้เป็น เทศการแห่งการท่องเที่ยว ของจังหวัดเลย โดยประเพณีแห่ผีตาโขน นับได้ว่าเป็นงานบุญประเพณีใหญ่ ชาวพื้นบ้านจะเรียก ประเพณีแห่ผีตาโขนนี้ว่า “บุญผะเหวด” หรือ “งานบุญหลวง”  ซึ่งชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จะร่วมกันจัดงานบุญผะเหวด ขึ้นทุกๆ ปี ในเดือน 7 เพื่อเป็นการให้ลูกหลานได้ ถือปฏิบัติ และจัดเป็นการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความรักใคร่สามัคคี ร่วมกันสร้างกุศลผลบุญ ในการฟังเทศน์มาหาชาติ ประจำปีร่วมกัน

     ประเพณีแห่ ผีตาโขน หรือบางคนเรียกงานบุญใหญ่ หรืองานบุญหลวง หรือบุญผะเหวด หรืองานบุญเดือนเจ็ด จะจัดขึ้นที่วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยจะมีการละเล่นผีตาโขน มีการเทศน์มหาชาติ และทำบุญพระธาตุศรีสองรัก โดยทั่วไปจะจัดงานเป็นเวลา 3 วัน

ในการแห่ ผีตาโขน จะจัดรูปขบวนเป็น 2 ชนิดคือ

  • ผีตาโขนใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเป็นหุ่นรูปผี ที่ทำมาจากไม้ไผ่สาน และมีความใหญ่กว่า คนธรรมดาทั่วไป ประมาร 2 เท่า ตกแต่งหน้าตาด้วย วัสดุ ที่หาได้จากท้องถิ่น โดยในงานแต่ละปี จะมีผีตาโขนใหญ่ ได้เพียง 2 ตัว คือ ผีตาโขนชายหนึ่งตัว และผีตาโขนหญิงอีกหนึ่งตัวเท่านั้น ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำผีตาโขนใหญ่ ต้องทำผีตาโขนติดต่อกันอย่างน้อง 3 ปี และต้องได้รับอนุญาต จากผี หรือเจ้าทรงก่อน ถึงจะสามารถทำผีตาโขนใหญ่ได้
  • ผีตาโขนเล็ก เป็นผีตาโขนที่ทุกคน มีสิทธิ์ทำและเข้าร่วมสนุกได้ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

ผีตาโขน - ประเพณีผีตาโขน - ประวัติผีตาโขน


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...