หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์          เนื่องจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่ถูกล้อมรอบ ด้วยเทือกเข้า และมีป่าไม้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มี แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ อยู่มากมายหลายแห่ง โดยเฉพาะ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ แห่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงฤดูหนาว ทะเลหมอกที่เขาค้อจะสวยมาก ทำให้ได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไปของ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

  • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538
  • แหล่งท่องเที่ยว อุทยาแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
  • นักท่องเที่ยวสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

     การเดินทางมาเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ นักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัสกับ ความหลากหลายของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ถ้ำ เกาะแก่ง หน้าผา ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จะจัดให้มีจุดชมวิว ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ ศึกษาเรียนรู้อยู่มากมาย ทั้งเรื่องราวในด้านประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเขาค้อเพชรบูรณ์ ที่น่าสนใจ

  • พระตำหนักเขาค้อ
  • อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละ จะจารึกรายชื่อผู้ที่เสียชีวิต จากการสู้รบในสงคราม ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ กับรัฐบาล
  • เนินมหัศจรรย์
  • น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ วิธีชีวิตของภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ใด้สร้างครกตำข้าว โดยใช้พลังงานจากน้ำตก โดยที่แห่งนี้เคยเป็น ที่อยู่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
  • ฐานอิทธิ
  • สวนสัตว์เปิดเขาค้อ

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สามารถแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆ ได้ด้งต่อไปนี้
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...