หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - เที่ยวเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์          เนื่องจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่ถูกล้อมรอบ ด้วยเทือกเข้า และมีป่าไม้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มี แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ อยู่มากมายหลายแห่ง โดยเฉพาะ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ แห่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงฤดูหนาว ทะเลหมอกที่เขาค้อจะสวยมาก ทำให้ได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไปของ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

  • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538
  • แหล่งท่องเที่ยว อุทยาแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
  • นักท่องเที่ยวสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

     การเดินทางมาเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ นักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัสกับ ความหลากหลายของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ถ้ำ เกาะแก่ง หน้าผา ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จะจัดให้มีจุดชมวิว ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ ศึกษาเรียนรู้อยู่มากมาย ทั้งเรื่องราวในด้านประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเขาค้อเพชรบูรณ์ ที่น่าสนใจ

  • พระตำหนักเขาค้อ
  • อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละ จะจารึกรายชื่อผู้ที่เสียชีวิต จากการสู้รบในสงคราม ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ กับรัฐบาล
  • เนินมหัศจรรย์
  • น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ วิธีชีวิตของภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ใด้สร้างครกตำข้าว โดยใช้พลังงานจากน้ำตก โดยที่แห่งนี้เคยเป็น ที่อยู่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
  • ฐานอิทธิ
  • สวนสัตว์เปิดเขาค้อ

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สามารถแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆ ได้ด้งต่อไปนี้
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...