หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดชลบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี - โปรแกรม ท่องเที่ยว ชลบุรี


จังหวัดชลบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี - โปรแกรม ท่องเที่ยว ชลบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดชลบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี - โปรแกรม ท่องเที่ยว ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี - โปรแกรม ท่องเที่ยว ชลบุรี          คำขวัญของจังหวัดชลบุรี “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดชลบุรี

 • จังหวัดชลบุรี นับได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ ทางด้านภาคตะวันออก ของประเทศไทย
 • จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน ได้ราวๆ 4,363 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดชลบุรีนับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดแล้วใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • จังหวัดชลบุรี นับได้ว่าเป็นชุมชนโบราณ ที่เมื่อครั้งอดีตได้มีผู้คนสมัยยุคหิน ได้อาศัยอยู่ตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากได้มีการขุดค้น พบหลักฐานที่สำคัญทางด้านโบราณคดี และร่องรอยของถิ่น ที่อยู่อาศัย ของชุมชนโบราณ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำพานทอง แถวๆวัดโคกพนมดี ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี อยู่หลายอย่าง อาทิเช่น เครื่องประดับ ลูกปัด กำไล ขวานหินขัด เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
 • จังหวัดชลบุรีนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีผลต่อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เป็นอย่างมาก ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หรือแม้อุตสาหกรรมทางการค้า การลงทุน เนื่องจากชลบุรี เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมี ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือที่ใช้ในการ ขนถ่ายสินค้า ทั้งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศ
 • อาณาเขตของจังหวัดชลบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ ฉะเชิงเทรา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดระยอง
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดจันทบุรี
  • ทิศตะวันตก จรดกับ ชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...