หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดจันทบุรี - ประวัติความเป็นมาจ.จันทบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี


จังหวัดจันทบุรี - ประวัติความเป็นมาจ.จันทบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดจันทบุรี - ประวัติความเป็นมาจ.จันทบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี - ประวัติความเป็นมาจ.จันทบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี          คำขวัญของจังหวัดจันทบุรี “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี

 • จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ตังอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกของประเทศไทย
 • จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่มากกว่า 3,961250 ไร่
 • จังหวัดจันทบุรีนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 33 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน และเป็นเมือง ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมื่อครั้งที่ขอมเรืองอำนาจ นอกจากนี้ยัง ได้มีการสันนิษฐานกันว่า จันทบุรี น่าจะมีการก่อสร้างเมืองขึ้นมาไม่น้อยกว่า 1,000 ปีที่แล้ว โดยชนชาติ “ชอง”  หรือชนชาติ “ขอม” ซึ่งอดีตเป็น หัวเมืองที่สำคัญ อีกเมืองหนึ่ง ตามบันทึกในศิลาจารึกที่มีชื่อเรียกว่า “ควนคราบุรี” (ชาวบ้านพื้นเมือง จะเรียกเมืองแห่งนี้ว่า เมืองกาไว)
 • จังหวัดจันทบุรี ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางประวัติศาสตร์ ในการกอบกู้ เอกราชของชาติไทย โดยในปี พ.ศ. 2310 เมื่อครั้งที่ไทย เสียกรุงศรีอยุธยา ให้แก่ข้าศึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้ใช้เมืองจันทบุรี ในการรวบรวมเสบียงอาหาร และรวบรวมกำลังพล ก่อนที่จะทำศึกสงคราม กอบกู้เอกราชจากข้าศึก ทำให้ไทยยังคงความเป็นไทยอยู่ได้ ตราบจนถึงทุกวันนี้
 • อาณาเขตของจังหวัดจันทบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศใต้ จรดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
 • หาดคุ้งวิมาน
 • อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาสอยดาว

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...