หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดจันทบุรี - ประวัติความเป็นมาจ.จันทบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี


จังหวัดจันทบุรี - ประวัติความเป็นมาจ.จันทบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดจันทบุรี - ประวัติความเป็นมาจ.จันทบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี - ประวัติความเป็นมาจ.จันทบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี          คำขวัญของจังหวัดจันทบุรี “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี

 • จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ตังอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกของประเทศไทย
 • จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่มากกว่า 3,961250 ไร่
 • จังหวัดจันทบุรีนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 33 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน และเป็นเมือง ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมื่อครั้งที่ขอมเรืองอำนาจ นอกจากนี้ยัง ได้มีการสันนิษฐานกันว่า จันทบุรี น่าจะมีการก่อสร้างเมืองขึ้นมาไม่น้อยกว่า 1,000 ปีที่แล้ว โดยชนชาติ “ชอง”  หรือชนชาติ “ขอม” ซึ่งอดีตเป็น หัวเมืองที่สำคัญ อีกเมืองหนึ่ง ตามบันทึกในศิลาจารึกที่มีชื่อเรียกว่า “ควนคราบุรี” (ชาวบ้านพื้นเมือง จะเรียกเมืองแห่งนี้ว่า เมืองกาไว)
 • จังหวัดจันทบุรี ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางประวัติศาสตร์ ในการกอบกู้ เอกราชของชาติไทย โดยในปี พ.ศ. 2310 เมื่อครั้งที่ไทย เสียกรุงศรีอยุธยา ให้แก่ข้าศึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้ใช้เมืองจันทบุรี ในการรวบรวมเสบียงอาหาร และรวบรวมกำลังพล ก่อนที่จะทำศึกสงคราม กอบกู้เอกราชจากข้าศึก ทำให้ไทยยังคงความเป็นไทยอยู่ได้ ตราบจนถึงทุกวันนี้
 • อาณาเขตของจังหวัดจันทบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศใต้ จรดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
 • หาดคุ้งวิมาน
 • อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาสอยดาว

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...