หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดปราจีนบุรี - ประวัติความเป็นมา จ.ปราจีนบุรี - เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี


จังหวัดปราจีนบุรี - ประวัติความเป็นมา จ.ปราจีนบุรี - เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดปราจีนบุรี - ประวัติความเป็นมา จ.ปราจีนบุรี - เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี - ประวัติความเป็นมา จ.ปราจีนบุรี - เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี          คำขวัญของจังหวัดปราจีนบุรี “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี

 • จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้าน ทิศตะวันออก ของประเทศไทย
 • จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน ได้ประมาณ 4,762.36 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดปราจีนบุรีนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกันแล้วใหญ่เป็นอันดับที่ 44 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดปราจีนบุรี ถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ค้นพบหลักฐาน ทางโบราณคดี ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะมีการขุดพบซากเมืองโบราณ เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “เมืองศรีมโหสถ” ซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองชุมชน ที่มีการก่อสร้างขึ้น มาตั้งแต่ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 นอกจากนี้จังหวัดปราจีนบุรี ยังได้รับการขึ้นทะเบียน โบราณสถาน ให้เป็นมรดกโลก มากถึง 3 แห่งจึงนับเป็น จังหวัดแห่งมรดกโลก ของประเทศไทย
 • คำว่า “ปราจีนบุรี” มีการสันนิษฐานว่า เป็นคำที่มาจากคำสองคำรวมกัน ซึ่งได้แก่คำว่า “ปราจีน” ที่หมายถึงทิศตะวันออก และคำว่า “บุรี” ที่หมายถึงเมือง โดยเมื่อเอา สองคำรวมกันแล้ว จึงหมายถึง เมืองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ของราชอาณาจักรไทย นั่นเอง
 • อาณาเขตของจังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดสระแก้ว
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

 • โบราณสถานศรีมโหสถ
 • เทวสถานพานหิน
 • โบราณสถานสระมรกต
 • น้ำตกเหวนรก
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
 • น้ำตกห้วยเกษียร
 • แก่งสลักใดและน้ำตกตะคร้อ

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...