จังหวัดปราจีนบุรี - ประวัติความเป็นมา จ.ปราจีนบุรี - เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี - ประวัติความเป็นมา จ.ปราจีนบุรี - เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
จังหวัดปราจีนบุรี - ประวัติความเป็นมา จ.ปราจีนบุรี - เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
 เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ :
• ภาคเหนือ
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
• ภาคอีสาน
• ภาคตะวันออก
 
 
     อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...
 
lineim
Google

จังหวัดปราจีนบุรี - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

Sponsored Links :

     คำขวัญของจังหวัดปราจีนบุรี “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี

 • จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้าน ทิศตะวันออก ของประเทศไทย
 • จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน ได้ประมาณ 4,762.36 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดปราจีนบุรีนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกันแล้วใหญ่เป็นอันดับที่ 44 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดปราจีนบุรี ถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ค้นพบหลักฐาน ทางโบราณคดี ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะมีการขุดพบซากเมืองโบราณ เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “เมืองศรีมโหสถ” ซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองชุมชน ที่มีการก่อสร้างขึ้น มาตั้งแต่ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 นอกจากนี้จังหวัดปราจีนบุรี ยังได้รับการขึ้นทะเบียน โบราณสถาน ให้เป็นมรดกโลก มากถึง 3 แห่งจึงนับเป็น จังหวัดแห่งมรดกโลก ของประเทศไทย
 • คำว่า “ปราจีนบุรี” มีการสันนิษฐานว่า เป็นคำที่มาจากคำสองคำรวมกัน ซึ่งได้แก่คำว่า “ปราจีน” ที่หมายถึงทิศตะวันออก และคำว่า “บุรี” ที่หมายถึงเมือง โดยเมื่อเอา สองคำรวมกันแล้ว จึงหมายถึง เมืองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ของราชอาณาจักรไทย นั่นเอง
 • อาณาเขตของจังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดสระแก้ว
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

 • โบราณสถานศรีมโหสถ
 • เทวสถานพานหิน
 • โบราณสถานสระมรกต
 • น้ำตกเหวนรก
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
 • น้ำตกห้วยเกษียร
 • แก่งสลักใดและน้ำตกตะคร้อ

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว

 

Sponsored Links :
lineim
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

     เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...
 

Sponsored Links :

lineim
bottomim bottomim rithim upim bottomim bottomim rithim
spaceim
หน้าหลัก  • วัฒนธรรมประเพณีไทย  • สถานที่ท่องเที่ยว  • จองโรงแรมที่พัก  • ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว  • วัดไทย  • ตั๋วเครื่องบิน  • ติดต่อเรา

Powerby © 2010 Template-stores.com & Copyright © 2010 Buddyinthailand.com, All Rights Reserved.
( จังหวัดปราจีนบุรี - ประวัติความเป็นมา จ.ปราจีนบุรี - เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี )