หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดตราด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - แหล่งท่องเที่ยวจ.ตราด


จังหวัดตราด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - แหล่งท่องเที่ยวจ.ตราดเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดตราด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - แหล่งท่องเที่ยวจ.ตราด

จังหวัดตราด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - แหล่งท่องเที่ยวจ.ตราด          คำขวัญของจังหวัดตราด “เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา”

ข้อมูลทั่วของจังหวัดตราด

 • จังหวัดตราดเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้าน ภาคตะวันออก ของประเทศไทย
 • จังหวัดตราด มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดตราดนับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดแล้ว มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 62 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลและ มีเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเกาะที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดของจังหวัด คือ เกาะช้าง ซึ่งเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
 • จังหวัดตราด นับได้ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล ที่สำคัญของประเทศไทย ในเมื่อครั้งอดีต จังหวัดตราด เป็นเมืองท่า มีพ่อค้า นักเดินทาง นิยมเดินทางมาค้าขาย และมักเป็นที่จอดเรือเพื่อ จะได้จัดเตรียมเสบียงอาหาร ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆ และให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า นอกจากนี้จังหวัดตราด เมื่อครั้งอดีตยังเป็นจังหวัดที่มีบทบาท ในการรักษา อธิปไตยของประเทศไทย ทางทะเลไม่ให้ศัตรูรุกรานได้ ทำให้ไทยคงเป็นไทย มาได้ ตราบจนถึงทุกวันนี้
 • อาณาเขตของจังหวัดตราด
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา
  • ทิศใต้ จรดกับ ชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ ประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
 • พิพิธภัณฑ์ยุทธนาวี ที่เกาะช้าง
 • เกาะกูด ซึ่งเป็นสถานที่ได้รับการขนานนามจาก นักท่องเทียว ว่าเป็น อันดามันแห่งทะเลตะวันออก
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
 • ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...