หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดตราด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - แหล่งท่องเที่ยวจ.ตราด


จังหวัดตราด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - แหล่งท่องเที่ยวจ.ตราดเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดตราด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - แหล่งท่องเที่ยวจ.ตราด

จังหวัดตราด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - แหล่งท่องเที่ยวจ.ตราด          คำขวัญของจังหวัดตราด “เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา”

ข้อมูลทั่วของจังหวัดตราด

 • จังหวัดตราดเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้าน ภาคตะวันออก ของประเทศไทย
 • จังหวัดตราด มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดตราดนับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดแล้ว มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 62 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลและ มีเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเกาะที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดของจังหวัด คือ เกาะช้าง ซึ่งเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
 • จังหวัดตราด นับได้ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล ที่สำคัญของประเทศไทย ในเมื่อครั้งอดีต จังหวัดตราด เป็นเมืองท่า มีพ่อค้า นักเดินทาง นิยมเดินทางมาค้าขาย และมักเป็นที่จอดเรือเพื่อ จะได้จัดเตรียมเสบียงอาหาร ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆ และให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า นอกจากนี้จังหวัดตราด เมื่อครั้งอดีตยังเป็นจังหวัดที่มีบทบาท ในการรักษา อธิปไตยของประเทศไทย ทางทะเลไม่ให้ศัตรูรุกรานได้ ทำให้ไทยคงเป็นไทย มาได้ ตราบจนถึงทุกวันนี้
 • อาณาเขตของจังหวัดตราด
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา
  • ทิศใต้ จรดกับ ชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ ประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
 • พิพิธภัณฑ์ยุทธนาวี ที่เกาะช้าง
 • เกาะกูด ซึ่งเป็นสถานที่ได้รับการขนานนามจาก นักท่องเทียว ว่าเป็น อันดามันแห่งทะเลตะวันออก
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
 • ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...