หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

โรงแรมชัยภูมิ - จองโรงแรม - หาห้องเช่ารายวันจ.ชัยภูมิ


โรงแรมชัยภูมิ - จองโรงแรม - หาห้องเช่ารายวันจ.ชัยภูมิเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

โรงแรมในอ่างทอง - จองโรงแรม รีสอร์ท จ.อ่างทอง - ห้องพักให้เช่า จ.อ่างทอง

โรงแรมชัยภูมิ - จองโรงแรม - หาห้องเช่ารายวันจ.ชัยภูมิ          คำขวัญของจังหวัดชัยภูมิ “ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี”

     จังหวัดชัยภูมิ นับได้ว่าเป็น จังหวัด ที่มีพื้นที่ ขนาดใหญ่ เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยชัยภูมิ มีพื้นที่ใหญ่เป็น อันดับที่ 7 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย อ่านต่อ...

          Buddyinthailand.com เป็นเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเว็บไซต์ Buddy in Thailand ได้รวบรวม ข้อมูล ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ สำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย รายชื่อโรงแรม ทีพักดังรายละเอียดต่อไปนี้

โรงแรม ห้องเช่ารายวัน จ.ชัยภูมิ

1. โรงแรม สวนเงินรีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-833547, 044-810215

2. โรงแรม ดีพร้อม
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-822222

3. โรงแรม พวงเกษม คันทรี รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรมชัยภูมิ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-837249, 044-837258

4. โรงแรม ต้นคูน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-817881, 044-816881

5. โรงแรม เลิศนิมิตร
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-811522-3, 044-833318

6. โรงแรม ภูสวยน้ำใส รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรมชัยภูมิ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-844212

7. โรงแรม ภูสวยปาร์ควิว
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-854111

8. โรงแรม สยามริเวอร์รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-811999

9. โรงแรม ตะวันนา
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรมชัยภูมิ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-882915

10. โรงแรม พูนสุขโฮม
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-817616, 044-822209

11. โรงแรม ชัยภูมิแกรนด์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรมขนาดกลาง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-830276-7

12. โรงแรม เจริญโฮเต็ล
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรมชัยภูมิ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-811194-5, 044-830326

13. โรงแรม รัตนศิริ
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-821258-60

14. โรงแรม ภูเขียว
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรมชัยภูมิ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-861418

15. แฟลต นิ่มมงคล
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ทีพักให้เช่า
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-821726-7

16. รุ่งวิมานรีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ รีสอร์ท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์.: 044-810424, 044-817573


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...