หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดมหาสารคาม - คำขวัญจังหวัดมหาสารคาม - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม


จังหวัดมหาสารคาม - คำขวัญจังหวัดมหาสารคาม - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดมหาสารคาม - คำขวัญจังหวัดมหาสารคาม - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม - คำขวัญจังหวัดมหาสารคาม - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม          คำขวัญของ จังหวัดมหาสารคาม “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม

 • จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้านดภาคอีสานตอนกลาง หรือภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ของประเทศไทย
 • จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 5,291.68 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดมหาสารคามนับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 41 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดมหาสารคามนับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีอารยธรรมเก่าแก่ และถือเป็นแหล่ง ศึกษาเรียนรู้ ทางโบราณคดีที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจาก มีการค้นพบ หลักฐานทางโบราณคดี มากมายหลายยุคหลายสมัย อาทิเช่น พระยืนกันทรวิชัย พระพิมพ์ดินเผา รวมไปถึง เทวรูป และเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ที่สามารถพบได้ทั่วไปใน เมืองมหาสารคาม
 • อาณาเขตของจังหวัดมหาสารคาม
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม

 • วนอุทยานชีหลง ได้รับการจัดตังให้เป็น วนอุทยาน ฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2525
 • วนอุทยานโกสัมพี ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วนอุทยาน ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519
 • อ่างเก็บน้ำหนองแวง
 • พุทธมณฑลอีสาน
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลูนลำพัน
 • สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

 

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...