หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดเลย - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย - สถานที่ทองเทียวในภาคอีสาน


จังหวัดเลย - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย - สถานที่ทองเทียวในภาคอีสานเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดเลย - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย - สถานที่ทองเทียวในภาคอีสาน

จังหวัดเลย - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย - สถานที่ทองเทียวในภาคอีสาน          คำขวัญจังหวัดเลย “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเลย

 • จังหวัดเลย มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หรือรู้จักกันว่าภาคอีสานนั่นเอง
 • จังหวัดเลยมีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับประเทศลาวโดยมีเพียงแม่น้ำโขงกั้นพรมแดนเท่านั้น
 • จังหวัดเลยมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 11,424.61 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่า 7,140,382 ไร่
 • เนื่องจาก จังหวัดเลย มีพื้นที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงโคราช หรือ “แอ่งสกลนคร” จึงทำให้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด มีลักษณะเป็นทิวเขาน้อยใหญ่ สลับกับที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ในระหว่างของหุบเขา สับกับแนวของเทือกเขา ดูแล้วมีสวยงามอย่างยิ่ง
 • จังหวัดเลยนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่รวมกัน ใหญ่เป็นอันดับที่ 14 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • ภาษาของคนในจังหวัดเลย จะมีความแตกต่างจากภาษาพูด ของคนที่อยู่จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อื่นๆ เพราะในอดีตนั้นผู้คนท้องถิ่นดั้งเดิม ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเลย ได้อพยพ มาจากหลวงพระบาง แห่งอาณาจักรล้านช้าง
 • อาณาเขตของ จังหวัดเลย
  • ทิศเหนือ จรดกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ จรกกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดพิษณุโลก

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย

 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ซึ่งหนาวที่สุด จนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น สุดยอดความหนาวในสยาม
 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา : บึงกาฬ : บุรีรัมย์ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : ศรีสะเกษ : สกลนคร : สุรินทร์ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อำนาจเจริญ : อุดรธานี : อุบลราชธานี

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...