หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดนครพนม - คำขวัญจังหวัดนครพนม - เที่ยวสกลนคร นครพนม


จังหวัดนครพนม - คำขวัญจังหวัดนครพนม - เที่ยวสกลนคร นครพนมเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดนครพนม - คำขวัญจังหวัดนครพนม - เที่ยวสกลนคร นครพนม

จังหวัดนครพนม - คำขวัญจังหวัดนครพนม - เที่ยวสกลนคร นครพนม          คำขวัญของจังหวัดนครพนม “พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครพนม

 • จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หรือภาคอีสานตอนบน ของประเทศไทย
 • จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 5,512.67 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดนครพนมนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันแล้ว ใหญ่เป็นอันดับที่ 38 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดนครพนม ถือได้ว่าเป็นจังหวัดชายแดน ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความหลากหลายทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม แต่ก็มีศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน ซึ่งทำให้ปวงชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็คือ พระธาตุพนม ที่เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองนครพนม นั่นเอง
 • ในอดีตนับได้ว่า จังหวัดนครพนม เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นเมืองเก่าแก่ และเคียงคู่กับ อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ แห่งฝั่ง ลุ่มแม่น้ำโขงทางฝั่งซ้าย ที่สำคัญดินแดนแห่งนี้ มีแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ แห่งหนึ่งของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากได้รับน้ำแหล่งน้ำมา จากแม่น้ำโขงนั่นเอง
 • อาณาเขตของจังหวัดนครพนม
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดบึงกาฬ
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก จรดกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีเพียงแม่น้ำโขงเป็นเส้นกันพรมแดนเท่านั้น
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

 • พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนม
 • อุทยานแห่งชาติภูลังกา
 • รอยเท้าไดโนเสาร์
 • พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...