หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสกลนคร - ประวัติสกลนคร - สถานที่ท่องเที่ยว จ.สกลนคร


จังหวัดสกลนคร - ประวัติสกลนคร - สถานที่ท่องเที่ยว จ.สกลนครเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสกลนคร - ประวัติสกลนคร - สถานที่ท่องเที่ยว จ.สกลนคร

จังหวัดสกลนคร - ประวัติสกลนคร - สถานที่ท่องเที่ยว จ.สกลนคร          คำขวัญของ จังหวัดสกลนคร “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสกลนคร

 • จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย
 • จังหวัดสกลนครมีพื้นที่ทั้งหมดรวมได้ประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 19 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • ความเป็นมาของชื่อจังหวัดสกลนคร มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า “สกล” (สะ-กะ-ละ) ซึ่งตามความหมายในภาษาสันสกฤต หมายถึง โดยรวม ครอบคลุม ทั้งหมด ส่วนคำว่า “นคร” (นะ-คะ-ระ) ตามความหมายในภาษาสันสกฤต หมายถึง ที่อยู่อาศัย หรือเมืองนั่นเอง และเมื่อนำคำทั้งสองคำคือ สกล และ นคร มารวมกันเป็น สกลนคร จึงหมายความว่า “นครแห่งนครทั้งมวล”
 • อาณาเขตของจังหวัดสกลนคร
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดอุดรธานี

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร

 • อุทยานแห่งชาติภูพาน
 • วัดพระธาตุเชิงชุม
 • พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
 • ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง
 • สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 • ผาดงก่อ ผาน้ำโจ้ก
 • อุทยานแห่งชาติห้วยหวด

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...