หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดยโสธร - แหล่งท่องเที่ยวจ.ยโสธร - ประวัติจังหวัดยโสธร


จังหวัดยโสธร - แหล่งท่องเที่ยวจ.ยโสธร - ประวัติจังหวัดยโสธรเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดยโสธร - แหล่งท่องเที่ยวจ.ยโสธร - ประวัติจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร - แหล่งท่องเที่ยวจ.ยโสธร - ประวัติจังหวัดยโสธร          คำขวัญของจังหวัดยโสธร “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดยโสธร

 • จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดยโสธรมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 4,161.66 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดยโสธร นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันแล้ว มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 54 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • ตามข้อมูลทางสถิติ จังหวัดยโสธร นับได้ว่ามีประชากร อาศัยอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยในปี พ.ศ. 2523 มีประชากรทั้งสิ้น 539,257 คน หรือมีประชากร อยู่มากเป็นอันดับที่ 45 ของประเทศ
 • เมื่อครั้งอดีต เมืองยโสธร เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “บ้านสิงห์ท่า” หรือ “เมืองสิงห์ท่า” จนกระทั้งปี พ.ศ. 2357 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองยโสธร”
 • ก่อนหน้านี้ ยโสธร เป็นเพียงอำเภอหนึ่งคือ อำเภอยโสธร อยู่ในเขตการปกครอง ของจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ เมื่อปีพุทธศักราช 2515 ยโสธรจึงฐานะให้เป็นจังหวัดยโสธร ซึ่งนับเป็นจังหวัด ในลำดับที่ 71 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • อาณาเขตของจังหวัดยโสธร
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร

 • พระธาตุก่องข้าวน้อย
 • สวนสาธารณะพญาแถน
 • วัดมหาธาตุ
 • ภูถ้ำพระ
 • ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...