หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดอำนาจเจริญ - โรงแรมและ สถานที่ท่องเที่ยว อำนาจเจริญ


จังหวัดอำนาจเจริญ - โรงแรมและ สถานที่ท่องเที่ยว อำนาจเจริญเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดอำนาจเจริญ - โรงแรมและ สถานที่ท่องเที่ยว อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ - โรงแรมและ สถานที่ท่องเที่ยว อำนาจเจริญ          คำขวัญของ จังหวัดอำนาจเจริญ “พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอำนาจเจริญ

 • จังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ ตั้งอยู่ทางด้านภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย
 • จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ได้ประมาณ 3,161.25 ตารางกิโลเมตร หรือนับได้ว่า อำนาจเจริญมีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 60 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดอำนาจเจริญ ถือว่าเป็นจังหวัดที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ ลำดับที่ 76 ของประเทศไทย โดยได้รบการแต่งตั้งให้เป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ซึ่งก่อนหน้านี้อำนาจเจริญ ถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่อยู่ในเขตการปกครอง ของ จังหวัดอุบลราชธานี
 • จากข้อมูลสถิติ ปีพุทธศักราช 2553 จังหวัดอำนาจเจริญ มีประชากร อาศัยอยู่มากเป็นอันดับที่ 63 ของประเทศไทย
 • อาณาเขตของจังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยโสธร
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดอุบลราชธานี และ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเพียงแม่น้ำโขงเป็นเส้นกันพรมแดนเท่านั้น
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดยโสธร

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ

 • อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน หรือรู้จักกันในชื่อว่า อ่างเก็บน้ำห้วยปลาแตก
 • อุทยานแห่งชาติภูสระบัว ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 145,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...