หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดชัยภูมิ - ประวัติความเป็นมา จ.ชัยภูมิ - แหล่งท่องเที่ยวชัยภูมิ


จังหวัดชัยภูมิ - ประวัติความเป็นมา จ.ชัยภูมิ - แหล่งท่องเที่ยวชัยภูมิเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดชัยภูมิ - ประวัติความเป็นมา จ.ชัยภูมิ - แหล่งท่องเที่ยวชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - ประวัติความเป็นมา จ.ชัยภูมิ - แหล่งท่องเที่ยวชัยภูมิ          คำขวัญของจังหวัดชัยภูมิ “ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ

 • จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของ ประเทศไทย
 • จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 12,778.29 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดชัยภูมิ นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ ขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยชัยภูมิมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • จังหวัดชัยภูมิ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่เมืองหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อครั้ง สมัยทวารวดี ชัยภูมิ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มี ความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก และได้รับอิทธิพลสมัยทวารวดี มาจนกระทั่งถึง สมัยที่ขอมเรืองอำนาจ และเมื่อสิ้นสุด ยุคสมัยของขอม ชัยภูมิก็ได้รับอิทธิพลทางด้าน การเมืองการปกครองมาจาก อาณาจักรล้านช้าง จึงนับได้ว่าจังหวัดชัยภูมิ นั้นเป็นแหล่งรวมอารยธรรม และเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่อีกจังหวัดหนึ่ง ของประเทศไทย
 • อาณาเขตของจังหวัดชัยภูมิ
  • ทิศเหนือ จรดกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ

 • อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
 • อุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งได้รับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2523
 • น้ำตกตาดฟ้า
 • อุทยานแห่งชาติไทรทอง

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...