หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดศรีสะเกษ - ประวัติความเป็นมาจ.ศรีสะเกษ - สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ


จังหวัดศรีสะเกษ - ประวัติความเป็นมาจ.ศรีสะเกษ - สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดศรีสะเกษ - ประวัติความเป็นมาจ.ศรีสะเกษ - สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ - ประวัติความเป็นมาจ.ศรีสะเกษ - สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ          คำขวัญจังหวัดศรีสะเกษ “หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอมกระเทียมเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ

 • จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง
 • จังหวัดศรีสะเกษนับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศไทย โดยศรีสะเกษ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้มากกว่า 8,839.98 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดศรีสะเกษ นับว่าเป็นจังหวัดที่มีอารยธรรม ที่ทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งถึง สมัยที่ขอมเรืองอำนาจ ได้ขยายอิทธิพลและ ได้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรม ไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทหิน ปรางค์กู่ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้ว แต่เป็นศิลปะเขมร เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ทั้งสิ้น
 • อาณาเขตของจังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร
  • ทิศใต้ จรดกับ ประเทศกัมพูชา มีเพียงเทือกเขาดงรัก เป็นพรมแดนกั้นเท่านั้น
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ

 • อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
 • ปราสาทเขาพระวิหาร
 • ผามออีแดง
 • สวนสมเด็จศรีนครินทร์
 • พระธาตุเรืองรอง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศานิกชนให้ความเคารพสักการะ
 • สวนสัตว์ศรีสะเกษ
 • บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...