หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดอุบลราชธานี - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี - ประวัติจ.อุบลราชธานี


จังหวัดอุบลราชธานี - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี - ประวัติจ.อุบลราชธานีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดอุบลราชธานี - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี - ประวัติจ.อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี - ประวัติจ.อุบลราชธานี          คำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานี “อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี

 • จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ตั้งอยู่ทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และถือเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้าน ภาคตะวันออกสุดของไทย จึงเป็นจังหวัด ที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกของ ประเทศไทยอีกด้วย
 • จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 16,112.65 ตารางกิโลเมตร และนับว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย โดยก่อนที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ จะแยกตัวออกจากอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2515 และปี พ.ศ. 2536 ตามลำดับนั้น จังหวัดอุบลราชธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็น อันดับที่ 1 ของประเทศไทย
 • ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจ อุบลราชธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และ ถือจังหวัดอุบลราชธานีนับว่า เป็นเมืองริมฝังโขง ที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานมากกว่า 200 ปี
 • อาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดอำนาจเจริญ และประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ จรดกับ ประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันออก จรดกับ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเพียงแม่น้ำโขงเป็นเส้นพรมแดนเท่านั้น
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

 • หอไตรกลางน้ำวัดทุ่งศรีเมือง
 • ปราสาทบ้านเบ็ญ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16
 • อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
 • อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 • อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
 • สามพันโบก

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...