หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

อ่าวมะนาว - สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส


อ่าวมะนาว - สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาสเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตาก

อ่าวมะนาว - สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส          อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจาก อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ได้รับการส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางนิเวศวิทยา และเป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล เพราะมีพื้นที่โดยรวม ประกอบด้วย ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ ทั้งทางบกและทางทะเล

ข้อมูลทั่วไปของ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

  • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง มีพื้นที่ประมาณ 720 ไร่ เดิมนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น วนอุทยานอ่าวมะนาว ในวันที่ 21 เมษายน 2536
  • ต่อมาในสมัยที่ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ดำรงตำแห่งเป็น อธิบดี กรมป่าไม้ ได้ไปตรวจราชการ ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส จึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้ง วนอุทยานอ่าวมะนาว ให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพราะ พื้นที่ดังกล่าว มีพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ที่มีความสวยงาม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ มีโขลดหินที่มองดูแล้วมีความสวยงามเป็นอย่างมาก อีกทั้ง วนอุทยานอ่าวมะนาว ยังมีพื้นที่ติดกับ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จึงได้มีการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
  • นักท่องเที่ยวสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง หมู่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายใน อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

  • น้ำตกธาราสวรรค์
  • โขลดหินหลากสี บริเวณเนินเขาสูงในเขตอุทยานฯ
  • น้ำตกริมผา

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...