หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสตูล - ประวัติความเป็นมาจ.สตูล - แหล่งท่องเที่ยวสตูล


จังหวัดสตูล - ประวัติความเป็นมาจ.สตูล - แหล่งท่องเที่ยวสตูลเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสตูล - ประวัติความเป็นมาจ.สตูล - แหล่งท่องเที่ยวสตูล

จังหวัดสตูล - ประวัติความเป็นมาจ.สตูล - แหล่งท่องเที่ยวสตูล          คำขวัญจังหวัดสตูล ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” คำขวัญเดิมของ จังหวัดสตูล คือ “ตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศ เชิดสตูล”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสตูล

 • จังหวัดสตูล มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้านภาคใต้ของประเทศไทย ฝังทะเลอันดามัน
 • จังหวัดสตูล มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 2,478.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,549,361 ไร่
 • จังหวัดสตูล นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 64 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดสตูล สันนิษฐาน กันว่าน่าจะมีที่มาจาก ภาษามาลายูคำว่า “สโตย” ที่แปลว่า กระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ของจังหวัดสตูล นั่นเอง
 • จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ได้รับ อิทธิพลของลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงทำให้ จังหวัดสตูล มีลักษณะทางภูมิอากาศ แบบร้อนชื้น สามารถแบ่งเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ในระหว่างเดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนธันวาคม
 • อาณาเขตของ จังหวัดสตูล
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันตก จรดกับ ชายฝั่งทะเล ทางด้านทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของจังหวัดสตูล

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...