หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสงขลา - ที่ตั้งของจังหวัดสงขลา - โรงแรมในจังหวัดสงขลา


จังหวัดสงขลา - ที่ตั้งของจังหวัดสงขลา - โรงแรมในจังหวัดสงขลาเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสงขลา - ที่ตั้งของจังหวัดสงขลา - โรงแรมในจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา - ที่ตั้งของจังหวัดสงขลา - โรงแรมในจังหวัดสงขลา          คำขวัญจังหวัดสงขลา “นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดสงขลา

 • จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ ทิศใต้ของประเทศไทย
 • จังหวัดสงขลา มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ได้ประมาณ 7,393.89 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดสงขลา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ รวมกันทั้งหมดใหญ่เป็น อันดับที่ 26 ของประเทศไทย
 • ดอกไม้ประจำ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ดอกเฟื่องฟ้า
 • ต้นไม้ประจำ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ต้นสะเดาเทียม
 • ในสมัยก่อน จังหวัดสงขลา หรือ มีชื่ออื่นที่เรียกกัน ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น “เมืองสิงขร” ที่เป็นชื่อเรียกของเมืองสงขลา ในหนังสือประวัติศาสตร์ และการเมือง แห่งราชอาณาจักรสยาม หรือตามบันทึก ของพ่อค้า และนักเดินเรือ ได้เรียกเมืองสงขลาว่า “เมืองชิงกูร์” หรือ “เมืองซิงกอรา”  ในอดีตนั้น จังหวัดสงขลา นับได้ว่าเป็น เมืองที่มีความสำคัญ และมีความเจริญ รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เมืองสงขลา เป็นเมืองท่าที่สำคัญ ของประเทศไทย ซึ่งมีการค้าขาย ติดต่อ เดินเรือ กับชาวต่างชาติมากมาย เพราะจังหวัดสงขลา เป็นเมืองชายทะเล ที่สำคัญ ยังมีทะเลสาบที่ มีความอุดมสมบูรณ์ อีกด้วย
 • อาณาเขตของ จังหวัดสงขลา
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ ชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

สถานที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดสงขลา

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...