หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - คําขวัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - คําขวัญจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - คําขวัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - คําขวัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี          คำขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ทางด้านภาคใต้ ของประเทศไทย
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 12,891.47 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่พอสมควร ซึ่งถ้าเทียบกับ จังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ใหญ่เป็น อันดับที่ 6 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้อีกด้วย
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ เรืองอำนาจเป็นอย่างมาก ในภูมิภาคของ เอเชียอาคเนย์ เมื่อครั้งอดีตกาล โดยเฉพาะช่วงหลัง พุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งจะเห็นได้จาก หลักฐานที่แสดงว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ที่เป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัย
 • อาณาเขตของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

     เนื่องจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ จึงทำให้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะทางภูมิประเทศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ชายฝั่งทะเล ภูเขา ที่ราบ และเกาะ ต่างๆ มากมาย จึงทำให้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางทะเล เกาะ และโบราณสถานต่างๆ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...