หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดตรัง - สถานที่ท่องเที่ยวตรัง - แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้


จังหวัดตรัง - สถานที่ท่องเที่ยวตรัง - แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดตรัง - สถานที่ท่องเที่ยวตรัง - แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

จังหวัดตรัง - สถานที่ท่องเที่ยวตรัง - แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้          คำขวัญจังหวัดตรัง “เมืองพระยารัษฏา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเสิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวนตระการตา”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง

 • จังหวัดตรัง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,917.52 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดตรัง มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันแล้ว เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 43 ของประเทศไทย
 • จังหวัดตรัง มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
 • จังหวัดตรัง นับได้ว่าเป็น พื้นที่ของการปลูกต้นยางพารา แห่งแรกของประเทศไทย
 • จังหวัดตรัง เดิมมีชื่อว่า “เมืองทับเที่ยง” ซึ่งสมัยก่อน เมืองทับเที่ยงเป็นเมืองท่า ที่สำคัญเมืองหนึ่ง เนื่องจาก เป็นย่าน ที่มีการค้าการลงทุน การคมนาคม ที่สะดวกสบาย
 • ประชากรพื้นเมือง ของชาวจังหวัดตรัง จะมีมากมายหลายเชื้อชาติ แต่ส่วนใหญ่จะมีเชื้อรองลงมา ก็จะเป็นชาวไทย ชาวมุสลิน ชาวกลุ่มนิกริโต รวมถึงชาวเลในท้องถิ่น จึงทำให้ จังหวัดตรัง มีวัดวาอาราม มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาลเจ้า ตั้งอยู่มากมากหลายแห่ง
 • อาณาเขต ของจังหวัดตรัง
  • ทิศเหนือ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทิศใต้ มีพื้นที่จรดกับ คาบมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดามัน) และจังหวัดสตูล
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันตก จรดกับ คาบมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดามัน) และจังหวัดกระบี่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...