หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดพัทลุง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง - ทัวร์ภาคใต้


จังหวัดพัทลุง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง - ทัวร์ภาคใต้เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดพัทลุง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง - ทัวร์ภาคใต้

จังหวัดพัทลุง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง - ทัวร์ภาคใต้          คำขวัญจังหวัดพัทลุง “เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดพัทลุง

 • จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของภาคใต้ของประเทศไทย ทางด้านภาคใต้ตอนล่าง
 • จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่รวมทั้งหมดได้ประมาณ 2,140.29 ไร่ หรือประมาณ 3,424.47 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพัทลุง นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดใหญ่เป็นอันดับที่ 58 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย
 • สภาพทางภูมิประเทศของ จังหวัดพัทลุง มีลักษณะเป็น ที่ราบ เนินเขา และชายฝั่ง
 • จังหวัดพัทลุง นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มี ประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่อีกจังหวัดหนึ่ง เนื่องจาก ในอดีตนั้น จังหวัดพัทลุง มีฐานะเป็นหัวเมือง สำคัญเมืองหนึ่ง ของภูมิภาคนี้ ในฐานะที่จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองพระยามหานคร
 • จังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีวิชัย โดยชาวบ้าน มักจะเรียกชื่อ จังหวัดพัทลุง ว่า “เมืองลุง”
 • ต้นไม้ประจำ จังหวัดพัทลุง ได้แก่ ต้นพะยอม
 • อาณาเขตของ จังหวัดพัทลุง
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ของทะเลสาบสงขลา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดตรัง

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจใน จังหวัดพัทลุง

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...