หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

ประวัติศาสตร์เมื่องปัตตานี - จังหวัดปัตตานี - ทัวร์ภาคใต้ ประเทศไทย


ประวัติศาสตร์เมื่องปัตตานี - จังหวัดปัตตานี - ทัวร์ภาคใต้ ประเทศไทยเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

ประวัติศาสตร์เมื่องปัตตานี - จังหวัดปัตตานี - ทัวร์ภาคใต้ ประเทศไทย

ประวัติศาสตร์เมื่องปัตตานี - จังหวัดปัตตานี - ทัวร์ภาคใต้ ประเทศไทย          คำขวัญ จังหวัดปัตตานี “บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดปัตตานี

 • จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้านภาคใต้ของประเทศไทย
 • จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ทั้งหมดรวมได้ประมาณ 1,940.36 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่เล็ก เป็นอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดภูเก็ต ของภาคใต้ และ จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 68 ของประเทศไทย
 • ชื่อของ จังหวัดปัตตานี มาจากภาษามาลายู คำว่า “ปาตานี” (Patani)
 • สมัยก่อน จังหวัดปัตตานี นับได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในราว พุทธศตวรรษที่ 7 รัฐปัตตานี (จังหวัดปัตตานี) มีฐานะเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรลังกาสุกะ (สมัยนั้นเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ ครอบคลุมพื้นที่ ปัตตานี ยะลา สงขลา นราธิวาส กลันตัน และตรังกานูในประเทศมาเลเซีย)
 • ต้นไม้ประจำ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ตะเคียนทอง
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด ได้แก่ ชบา
 • อาณาเขตของ จังหวัดปัตตานี
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดสงขลา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา
  • ทิศตะวันตก จรดกับ ชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย ซึ่งมีความยาวมากกว่า 170 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี

     จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่ มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และยังมีพื้นที่ติดกับ ชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย มากกว่า 170 กิโลเมตร จึงทำให้ จังหวัดปัตตานี มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ทางโบราณสถานและ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...