หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

โรงแรมในจ.เพชรบูรณ์ - จองโรงแรม บ้านพักต่างอากาศที่เขาค้อ


โรงแรมในจ.เพชรบูรณ์ - จองโรงแรม บ้านพักต่างอากาศที่เขาค้อเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

โรงแรมในอ่างทอง - จองโรงแรม รีสอร์ท จ.อ่างทอง - ห้องพักให้เช่า จ.อ่างทอง

โรงแรมในจ.เพชรบูรณ์ - จองโรงแรม บ้านพักต่างอากาศที่เขาค้อ          คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

     จังหวัดเพชรบูรณ์ นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ ประมาณ 12,668.42 ตารางกิโลเมตร อ่านต่อ...

          Buddyinthailand.com เป็นเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเว็บไซต์ Buddy in Thailand ได้รวบรวม ข้อมูล ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ สำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย รายชื่อโรงแรม ทีพักดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อโรงแรมในจ.เพชรบูรณ์

1. โรงแรมบูรพา
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-711155-9, 056-722631-2, 056-722634-7

2. โรงแรม ทิวไผ่
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-722701

3. โรงแรม ปิยะมิตร
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-791618

4. โรงแรม ช้างทอง
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-731634, 056-731874

5. โรงแรม บึงสามพัน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรมบริการห้องพัก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-731035, 056-732199, 056-732867, 056-732869, 056-732914

6. โรงแรม แดนเนรมิตร
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-761202

7. โรงแรม เพชรสยาม
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-731046

8. โรงแรม สยาม โฮเต็ล
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-711301

9. โรงแรม ย่งอัน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-711331

10. โรงแรม เพชรบูรณ์ โฮเต็ล
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-711119, 056-711348

11. บริษัท โฆษิต ฮิลล์ จำกัด ( โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ )
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-743642, 056-711050, 056-711293, 056-722371-2

12. ดิ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ที่พัก รีสอร์ท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-750056-8

13. มรดกดอย รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ บ้านพัก รีสอร์ท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

14. เมาเทน พาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ที่พัก รีสอร์ทมีบริการห้องพักและบ้านพัก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-723897-9

15. เพชร โฮเต็ล
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-711275

16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่มสักณัฐติรัตน์แกรนด์โฮเต็ล
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-745021-8

17. เขาค้อรีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ที่พัก รีสอร์ท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-750071

18. บริษัท เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ จำกัด
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ที่พัก ห้องพัก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์.: 056-718074


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...