หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย


จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัยเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย          คำขวัญจังหวัดสุโขทัย “มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย

 • จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่รวมทั้งหมดได้ประมาณ 6,596.09 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดสุโขทัย นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่เป็น อันดับที่ 30 ของจังหวัดประเทศไทย
 • จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ตังอยู่ทาง ภาคเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดสุโขทัย หมายถึง “เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข” เพราะมาจากคำว่า “สุข” และคำว่า “อุทัย” รวมกัน
 • จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนานมาก และเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะที่ จังหวัดสุโขทัย เป็นราชธานี (เมืองหลวง) แห่งแรกของประเทศไทย จึงทำให้ สุโขทัยเป็นเมือง ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งทางศาสนา และการศึกษา เพราะในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ให้คนไทยได้ใช้กันเป็นครั้งแรก ที่สำคัญยังเป็นรากฐาน ของการเมือง การปกครองในปัจจุบันอีกด้วย
 • อาณาเขตของจังหวัดสุโขทัย
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดแพร่
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...