หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย


จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัยเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย - แพ็คเกจทัวร์สุโขทัย - สถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย          คำขวัญจังหวัดสุโขทัย “มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย

 • จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่รวมทั้งหมดได้ประมาณ 6,596.09 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดสุโขทัย นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่เป็น อันดับที่ 30 ของจังหวัดประเทศไทย
 • จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ตังอยู่ทาง ภาคเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดสุโขทัย หมายถึง “เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข” เพราะมาจากคำว่า “สุข” และคำว่า “อุทัย” รวมกัน
 • จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนานมาก และเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะที่ จังหวัดสุโขทัย เป็นราชธานี (เมืองหลวง) แห่งแรกของประเทศไทย จึงทำให้ สุโขทัยเป็นเมือง ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งทางศาสนา และการศึกษา เพราะในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ให้คนไทยได้ใช้กันเป็นครั้งแรก ที่สำคัญยังเป็นรากฐาน ของการเมือง การปกครองในปัจจุบันอีกด้วย
 • อาณาเขตของจังหวัดสุโขทัย
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดแพร่
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดกำแพงเพชร
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...