หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดลำปาง - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย


จังหวัดลำปาง - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดลำปาง - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

จังหวัดลำปาง - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย          คำขวัญจังหวัดลำปาง “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดลำปาง

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดลำปาง รวมได้ประมาณ 12,533.96 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดลำปาง  มีที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ ของประเทศไทย
 • ในอดีตจังหวัดลำปาง มีชื่อเรียกว่า “เมืองเขลางค์นคร” นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า “เมืองแห่งรถม้า” จนเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาวลำปาง กล่าวคือ ถ้าใครเดินทางมาที่ เมืองเขลางค์นคร แล้วไม่ได้ขี่รถม้า แสดงว่ายังไม่ถึงเมืองเขลางค์นคร
 • จังหวัดลำปาง นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความ รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ในสมัยอาณาจักรล้านนา จะเห็นได้จาก วัฒนธรรม ศิลปะ การก่อสร้างสถาปัตยกรรม โบราณสถาน วัดวาอารามต่างๆ โดยช่างฝีมือดีของล้านนา ที่มีอายุกว่า 200 ปีมาแล้ว เช่น วัดพระแก้วดอนเต้าฯ เป็นต้น
 • อาณาเขตของจังหวัดลำปาง
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดแพร่
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • อุทยานแห่งชาติถ้าผาไท
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแม่ทะ
 • บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
 • สวนป่าทุ่งเกวียน
 • เขื่อนกิ่วลม

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...