หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดลำปาง - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย


จังหวัดลำปาง - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดลำปาง - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

จังหวัดลำปาง - ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปาง - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย          คำขวัญจังหวัดลำปาง “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดลำปาง

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดลำปาง รวมได้ประมาณ 12,533.96 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดลำปาง  มีที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ ของประเทศไทย
 • ในอดีตจังหวัดลำปาง มีชื่อเรียกว่า “เมืองเขลางค์นคร” นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า “เมืองแห่งรถม้า” จนเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาวลำปาง กล่าวคือ ถ้าใครเดินทางมาที่ เมืองเขลางค์นคร แล้วไม่ได้ขี่รถม้า แสดงว่ายังไม่ถึงเมืองเขลางค์นคร
 • จังหวัดลำปาง นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความ รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ในสมัยอาณาจักรล้านนา จะเห็นได้จาก วัฒนธรรม ศิลปะ การก่อสร้างสถาปัตยกรรม โบราณสถาน วัดวาอารามต่างๆ โดยช่างฝีมือดีของล้านนา ที่มีอายุกว่า 200 ปีมาแล้ว เช่น วัดพระแก้วดอนเต้าฯ เป็นต้น
 • อาณาเขตของจังหวัดลำปาง
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดแพร่
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • อุทยานแห่งชาติถ้าผาไท
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแม่ทะ
 • บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
 • สวนป่าทุ่งเกวียน
 • เขื่อนกิ่วลม

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...