หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร


จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตรเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร

จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร          คำขวัญจังหวัดพิจิตร “ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิจิตร

 • จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ได้ประมาณ 4,531.01 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพิจิตร นับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกันใหญ่เป็น อันดับที่ 46 ของจังหวัดในประเทศไทย
 • จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้านภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย
 • จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน ซึ่งได้แก่ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม
 • จังหวัดพิจิตร ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า มีการสร้างเมืองขึ้นใน สมัยใด แต่ที่แน่ๆ จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองแห่งตำนาน อันเลื่องลือ เพราะจังหวัดพิจิตรได้ชื่อว่าเป็นเมือง แห่งตำนานเมืองชาละวัน
 • อาณาเขต ของจังหวัดพิจิตร
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร

 • บึงสีไฟ ซึ่งนับได้ว่าเป็น สัญลักษณ์ ของเมืองพิจิตร หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย
 • วนอุทยานนครไชยบวร ซึ่งเป็นเมืองเก่าของพิจิตร ที่มีความเก่าแก่ คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อครั้งปี พ.ศ. 1601
 • วัดท่าหลวง
 • สวนสัตว์ อำเภอเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...