หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร


จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตรเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร

จังหวัดพิจิตร - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร          คำขวัญจังหวัดพิจิตร “ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิจิตร

 • จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ได้ประมาณ 4,531.01 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพิจิตร นับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ทั้งหมดรวมกันใหญ่เป็น อันดับที่ 46 ของจังหวัดในประเทศไทย
 • จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางด้านภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย
 • จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน ซึ่งได้แก่ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม
 • จังหวัดพิจิตร ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า มีการสร้างเมืองขึ้นใน สมัยใด แต่ที่แน่ๆ จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองแห่งตำนาน อันเลื่องลือ เพราะจังหวัดพิจิตรได้ชื่อว่าเป็นเมือง แห่งตำนานเมืองชาละวัน
 • อาณาเขต ของจังหวัดพิจิตร
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร

 • บึงสีไฟ ซึ่งนับได้ว่าเป็น สัญลักษณ์ ของเมืองพิจิตร หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย
 • วนอุทยานนครไชยบวร ซึ่งเป็นเมืองเก่าของพิจิตร ที่มีความเก่าแก่ คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อครั้งปี พ.ศ. 1601
 • วัดท่าหลวง
 • สวนสัตว์ อำเภอเมืองพิจิตร

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...