หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดอุตรดิตถ์ - สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ - ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์


จังหวัดอุตรดิตถ์ - สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ - ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดอุตรดิตถ์ - สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ - ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ - สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ - ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์          คำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ “เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมได้ประมาณ 7,838.59 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ เป็นอันดับที่ 25 ของจังหวัดในประเทศไทย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ มีที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสภาพทางภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภูเขาสูง สลับซับซ้อน
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่มีตำนานอันลึกลับ ของเมืองลับแล โดยในสมัยก่อนอุตรดิตถ์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “เมื่องแห่งพระแท่นศิลาอาสน์”
 • ในอดีตจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ของตัวเมือง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ซึ่งนับได้ว่าเป็น เส้นทางคมนาคม ที่สำคัญในสมัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีท่าน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเซา ท่าโพธิ์ และท่าอิด ทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองท่า ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
 • อาณาเขตของ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์

 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้รับการประกาศให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 และได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
 • เขื่อนสิริกิต์
 • อุทยานแห่งชาติคลองตรอน
 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...