หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดอุตรดิตถ์ - สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ - ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์


จังหวัดอุตรดิตถ์ - สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ - ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดอุตรดิตถ์ - สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ - ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ - สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ - ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์          คำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ “เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมได้ประมาณ 7,838.59 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ เป็นอันดับที่ 25 ของจังหวัดในประเทศไทย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ มีที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสภาพทางภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภูเขาสูง สลับซับซ้อน
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่มีตำนานอันลึกลับ ของเมืองลับแล โดยในสมัยก่อนอุตรดิตถ์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “เมื่องแห่งพระแท่นศิลาอาสน์”
 • ในอดีตจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ของตัวเมือง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ซึ่งนับได้ว่าเป็น เส้นทางคมนาคม ที่สำคัญในสมัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีท่าน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเซา ท่าโพธิ์ และท่าอิด ทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองท่า ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
 • อาณาเขตของ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์

 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้รับการประกาศให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 และได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
 • เขื่อนสิริกิต์
 • อุทยานแห่งชาติคลองตรอน
 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...