หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - ที่พักราคาถูกในแพร่


จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - ที่พักราคาถูกในแพร่เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา - ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - ที่พักราคาถูกในแพร่          คำขวัญ จังหวัดแพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดแพร่

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดแพร่ รวมได้ประมาณ 6,538.60 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่  31 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่ มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน แม้แต่ที่ราบ ยังมีมีเทือกเขาล้อมรอบ ที่สำคัญ จังหวัดแพร่ยังมีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดแพร่ เป็นแหล่ง ป่าไม้สัก ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
 • ในอดีตนั้น จังหวัดแพร่ จะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เมืองพล” หรือ “พละนคร” โดยเรียกชื่อเมืองตามชื่อของผู้ก่อตั้งเมือง ที่ได้อพยพผู้คน มาก่อสร้าง เป็นชุมชนเมือง ทางฝั่งแม่น้ำยม ซึ่งก็คือ พญาพล หรือ พญาพละ นั่นเอง และในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจ เมืองพล ได้ถูกเรียกในชื่อใหม่ว่า “เมืองเวียงโกศัย” จึงทำให้จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน ดังจะเห็นได้จาก ศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่กล่าวถึง “เมืองแพล” ซึ่งถูกปกครองด้วยกรุงสุโขทัย
 • อาณาเขตของ จังหวัดแพร่
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดน่าน
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...