หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - ที่พักราคาถูกในแพร่


จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - ที่พักราคาถูกในแพร่เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - ที่พักราคาถูกในแพร่

จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - ที่พักราคาถูกในแพร่          คำขวัญ จังหวัดแพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดแพร่

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดแพร่ รวมได้ประมาณ 6,538.60 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่  31 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่ มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน แม้แต่ที่ราบ ยังมีมีเทือกเขาล้อมรอบ ที่สำคัญ จังหวัดแพร่ยังมีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดแพร่ เป็นแหล่ง ป่าไม้สัก ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
 • ในอดีตนั้น จังหวัดแพร่ จะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เมืองพล” หรือ “พละนคร” โดยเรียกชื่อเมืองตามชื่อของผู้ก่อตั้งเมือง ที่ได้อพยพผู้คน มาก่อสร้าง เป็นชุมชนเมือง ทางฝั่งแม่น้ำยม ซึ่งก็คือ พญาพล หรือ พญาพละ นั่นเอง และในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจ เมืองพล ได้ถูกเรียกในชื่อใหม่ว่า “เมืองเวียงโกศัย” จึงทำให้จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน ดังจะเห็นได้จาก ศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่กล่าวถึง “เมืองแพล” ซึ่งถูกปกครองด้วยกรุงสุโขทัย
 • อาณาเขตของ จังหวัดแพร่
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดน่าน
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...