หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตาก


จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตากเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตาก

จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตาก          คำขวัญจังหวัดตาก "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"

ข้อมูลทั่วไป ของจังหวัดตาก

 • จังหวัดตาก มีพื้นที่รวมทั้งหมดได้ประมาณ 16,406.65 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดตาก มีพื้นที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดตาก นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จากหลักฐาน การคนพบ ศิลปะของมอญ ทำให้ทราบว่าในอดีตนั้น จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ที่สำคัญ ในสมัยกรุงสุโขทัย และในสมัยกรุงศรีอยุธยา จังหวัดตากนับได้ว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง
 • อาณาเขตของจังหวัดตาก
  • ทิศเหนือ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
  • ทิศใต้ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่จรดกับ ประเทศสหภาพพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของจังหวัดตาก

 • เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรงของประเทศไทยอีกด้วย
 • อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ซึ่งมีต้นกระบาก ที่นับได้ว่าเป็นต้นกระบากที่ มีเส้นรอบลำต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
 • อุทยานแห่งชาติลานสาง
 • อุทยานแห่งชาติแม่เมย

จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตาก


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...