หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตาก


จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตากเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตาก

จังหวัดตาก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก - ประวัติความเป็นมา จ.ตาก          คำขวัญจังหวัดตาก "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"

ข้อมูลทั่วไป ของจังหวัดตาก

 • จังหวัดตาก มีพื้นที่รวมทั้งหมดได้ประมาณ 16,406.65 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดตาก มีพื้นที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดตาก นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จากหลักฐาน การคนพบ ศิลปะของมอญ ทำให้ทราบว่าในอดีตนั้น จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ที่สำคัญ ในสมัยกรุงสุโขทัย และในสมัยกรุงศรีอยุธยา จังหวัดตากนับได้ว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง
 • อาณาเขตของจังหวัดตาก
  • ทิศเหนือ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
  • ทิศใต้ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่จรดกับ ประเทศสหภาพพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของจังหวัดตาก

 • เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรงของประเทศไทยอีกด้วย
 • อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ซึ่งมีต้นกระบาก ที่นับได้ว่าเป็นต้นกระบากที่ มีเส้นรอบลำต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
 • อุทยานแห่งชาติลานสาง
 • อุทยานแห่งชาติแม่เมย

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...