หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ


สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ          คำขวัญ จังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงานตา นามล้ำค่า นครพิงค์”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

 • พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมดได้ประมาณ 20,107.06 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหญ่รองจาก จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช นั่นเอง
 • จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่อยู่ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดเชียงใหม่ จะมีลักษณะทางภูมิอากาศ ค่อนข้างจะหนาวเย็น ตลอดทั้งปีเนื่องจาก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ ในที่สูง โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 315 เมตร
 • อาณาเขตของ จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศเหนือ จรดกับประเทศสหภาพพม่า
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก จรดกับจังหวัดเชียงราย
  • ทิศตะวันตก จรดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     จังหวัดเชียงใหม่ นับได้ว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เนื่องจากมี สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม สวนสัตว์ อีกทั้งการคมนาคม ยังมีความสะดวกสบาย นักท่องเที่ยว สามารถเลือกการเดินทางได้ทั้ง ทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน จึงทำให้ ในแต่ละปี จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้การนักท่องเที่ยว หลายร้อนล้านบาท

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2523
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...