หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ


สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ          คำขวัญ จังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงานตา นามล้ำค่า นครพิงค์”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่

 • พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมดได้ประมาณ 20,107.06 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหญ่รองจาก จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช นั่นเอง
 • จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่อยู่ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
 • จังหวัดเชียงใหม่ จะมีลักษณะทางภูมิอากาศ ค่อนข้างจะหนาวเย็น ตลอดทั้งปีเนื่องจาก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ ในที่สูง โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 315 เมตร
 • อาณาเขตของ จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศเหนือ จรดกับประเทศสหภาพพม่า
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก จรดกับจังหวัดเชียงราย
  • ทิศตะวันตก จรดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     จังหวัดเชียงใหม่ นับได้ว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เนื่องจากมี สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม สวนสัตว์ อีกทั้งการคมนาคม ยังมีความสะดวกสบาย นักท่องเที่ยว สามารถเลือกการเดินทางได้ทั้ง ทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน จึงทำให้ ในแต่ละปี จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้การนักท่องเที่ยว หลายร้อนล้านบาท

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2523
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...