จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์
 สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์ :
• ข้อมูลทั่วไป จ.เพชรบูรณ์
• อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
• เขื่อนป่าแดง
• จองโรงแรม ที่พัก จ.เพชรบูรณ์
 
 เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ :
• ภาคเหนือ
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
• ภาคอีสาน
• ภาคตะวันออก
 
 
     อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...
 
lineim
Google

จังหวัดเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

Sponsored Links :

     คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดเพชรบูรณ์

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมได้ประมาณ 12,668.42 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • ในอดีตนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์ นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ของประเทศไทย และในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่เดิมนั้น เมืองเพชรบูรณ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เมืองเพชรบุร” หรือบางครั้งเรียกว่า “พืชปุระ”
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะ เนื่องจาก จะมีเทือกเขาล้อมรอบ ซึ่งเปรียบเป็นกำแพงขนาดใหญ่ของเมือง เพชรบูรณ์ ได้แก่เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 และเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 จึงทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มี ป่าไม้อุดสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร น้อยใหญ่ หลายสาย ที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสัก ที่ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์
 • อาณาเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเลย
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 1 พฤษภาคม 2538
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 • อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 4 พฤษภาคม 2515
 • อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 

Sponsored Links :
lineim
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

     เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...
 

Sponsored Links :

lineim
bottomim bottomim rithim upim bottomim bottomim rithim
spaceim
หน้าหลัก  • วัฒนธรรมประเพณีไทย  • สถานที่ท่องเที่ยว  • จองโรงแรมที่พัก  • ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว  • วัดไทย  • ตั๋วเครื่องบิน  • ติดต่อเรา

Powerby © 2010 Template-stores.com & Copyright © 2010 Buddyinthailand.com, All Rights Reserved.
( จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ )