หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์


จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์          คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดเพชรบูรณ์

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมได้ประมาณ 12,668.42 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • ในอดีตนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์ นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ของประเทศไทย และในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่เดิมนั้น เมืองเพชรบูรณ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เมืองเพชรบุร” หรือบางครั้งเรียกว่า “พืชปุระ”
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะ เนื่องจาก จะมีเทือกเขาล้อมรอบ ซึ่งเปรียบเป็นกำแพงขนาดใหญ่ของเมือง เพชรบูรณ์ ได้แก่เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 และเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 จึงทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มี ป่าไม้อุดสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร น้อยใหญ่ หลายสาย ที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสัก ที่ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์
 • อาณาเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเลย
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 1 พฤษภาคม 2538
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 • อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 4 พฤษภาคม 2515
 • อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...