หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์


จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ - ประวัติเพชรบูรณ์ - สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์          คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดเพชรบูรณ์

 • พื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมได้ประมาณ 12,668.42 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • ในอดีตนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์ นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ของประเทศไทย และในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่เดิมนั้น เมืองเพชรบูรณ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เมืองเพชรบุร” หรือบางครั้งเรียกว่า “พืชปุระ”
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะ เนื่องจาก จะมีเทือกเขาล้อมรอบ ซึ่งเปรียบเป็นกำแพงขนาดใหญ่ของเมือง เพชรบูรณ์ ได้แก่เทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 และเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 จึงทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มี ป่าไม้อุดสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร น้อยใหญ่ หลายสาย ที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสัก ที่ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์
 • อาณาเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเลย
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์

 • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 1 พฤษภาคม 2538
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 • อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 4 พฤษภาคม 2515
 • อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...