หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลาน


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลานเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลาน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลาน          คำขวัญจังหวัดกำแพงเพชร "กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ"

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกำแพงเพชร

 • พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดกำแพงเพชร รวมได้ประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 22 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดกำแพงเพชรมีที่ตั้งอยู่ใน ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
 • สภาพทางภูมิศาสตร์ ทิศตะวันออก เป็นที่ราบ ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จะมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน จึงเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำปิง ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดอีกด้วย
 • ในอดีต สมัยกรุงสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่าน เพราะเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ อันมีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปีมาแล้ว ซึ่งได้แก่เมือง นครชุม และเมืองซากังราว
 • ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 360 กิโลเมตร
 • อาณาเขตของจังหวัดกำแพงเพชร
  • ทิศเหนือ พื้นที่จรดกับจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก
  • ทิศใต้ พื้นที่จรดกับ จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก พื้นที่จรดกับ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันตก พื้นที่จรดกับจังหวัดตาก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 25 ธ.ค. 2525 มีสถานที่น่าสนใจอาทิเช่น น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล แก่งร้อยเกาะ ฯลฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 หมายเลขโทรศัพท์ 055-719304
 • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลก โดย UNESCO เมื่อ 12 ธ.ค. 2534 มีโบราณสถานที่น่าสนใจเช่น วัดพระบรมธาตุ กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี วัดพระนอน ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 หมายเลขโทรศัพท์ 055-711921
 • อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 63 เมื่อ 29 ส.ค. 2533 มีสถานที่น่าสนใจเช่น น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกเต่า น้ำตกคลองวังเจ้า น้ำตกคลองสมอกล้วย น้ำตกกระแต่ไต่ไม้ น้ำตกเขาเย็น น้ำตกนาฬิกาทราย น้ำตกเขาเย็น จุดชมวิวผาตั้ง ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมายเลขโทรศัพท์ 055-779318
 • บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือ บึงสาบ ซึ่งมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากพื้นดินกว่า 5 จุด นักท่องเที่ยวสามารถ อาบน้ำแร่ หรือการนวดแผนโบราณ ได้ภายใน บริเวณบ่อน้ำพุร้อนได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-701397

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...