หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลาน


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลานเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลาน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลาน          คำขวัญจังหวัดกำแพงเพชร "กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ"

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกำแพงเพชร

 • พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดกำแพงเพชร รวมได้ประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 22 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดกำแพงเพชรมีที่ตั้งอยู่ใน ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
 • สภาพทางภูมิศาสตร์ ทิศตะวันออก เป็นที่ราบ ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จะมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน จึงเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำปิง ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดอีกด้วย
 • ในอดีต สมัยกรุงสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่าน เพราะเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ อันมีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปีมาแล้ว ซึ่งได้แก่เมือง นครชุม และเมืองซากังราว
 • ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 360 กิโลเมตร
 • อาณาเขตของจังหวัดกำแพงเพชร
  • ทิศเหนือ พื้นที่จรดกับจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก
  • ทิศใต้ พื้นที่จรดกับ จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก พื้นที่จรดกับ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันตก พื้นที่จรดกับจังหวัดตาก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 25 ธ.ค. 2525 มีสถานที่น่าสนใจอาทิเช่น น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล แก่งร้อยเกาะ ฯลฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 หมายเลขโทรศัพท์ 055-719304
 • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลก โดย UNESCO เมื่อ 12 ธ.ค. 2534 มีโบราณสถานที่น่าสนใจเช่น วัดพระบรมธาตุ กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี วัดพระนอน ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 หมายเลขโทรศัพท์ 055-711921
 • อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 63 เมื่อ 29 ส.ค. 2533 มีสถานที่น่าสนใจเช่น น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกเต่า น้ำตกคลองวังเจ้า น้ำตกคลองสมอกล้วย น้ำตกกระแต่ไต่ไม้ น้ำตกเขาเย็น น้ำตกนาฬิกาทราย น้ำตกเขาเย็น จุดชมวิวผาตั้ง ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมายเลขโทรศัพท์ 055-779318
 • บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือ บึงสาบ ซึ่งมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากพื้นดินกว่า 5 จุด นักท่องเที่ยวสามารถ อาบน้ำแร่ หรือการนวดแผนโบราณ ได้ภายใน บริเวณบ่อน้ำพุร้อนได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-701397

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลาน


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...