หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน


สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดกระบี่ – แพคเกจทัวร์กระบี่ – ท่องเที่ยว ทะเล ภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน               คำขวัญจังหวัดน่าน “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดน่าน

 • จังหวัดน่าน มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ประมาณ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดน่าน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันแล้ว ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศไทย
 • จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางด้านภาคเหนือ ของประเทศไทย
 • เนื่องจากจังหวัดน่าน มีสภาพทางภูมิประเทศเป็น ภูเขาสูง ซึ่งมี ดอยภูคา ที่นับได้วาเป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน โดยมีความสูงมากถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเล อีกทั้งมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ เป็นจุดกำเนิด ของแม่น้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำน่าน แม่น้ำว้า และลำธารต่างๆ มากมาย
 • อาณาเขตของจังหวัดน่าน
  • ทิศเหนือ จรดกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันออก จรดกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่

     เนื่องจากจังหวัดน่าน จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มี วัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน จะเห็นได้จากเรื่องราว ของพญาภูคา และนางพญาจำปา ในปี พ.ศ. 1825 ที่ได้พาผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ ทางริมฝั่งด้านใต้ แม่น้ำย่าง ซึ่งต่อมาได้เพี้ยน เป็นเมืองย่าง ในปัจจุบันคือ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน จึงทำให้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน มีแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น แห่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน

 • วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชียสถานศูนย์รวมจิตใจชาวจังหวัดน่าน
 • หอศิลป์ริมน่าน แหล่งเผยแพร่เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • น้ำตกศิลาเพชร สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...