หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดลำพูน - ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูน


จังหวัดลำพูน - ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูนเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดลำพูน - ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูน          คำขวัญจังหวัดลำพูน “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดลำพูน

 • จังหวัดลำพูน มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 4,505.88 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดลำพูน นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 48 ของประเทศไทย
 • จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย และมีพื้นที่เล็กที่สุด ในบรรดาจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • สภาพทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดลำพูน พื้นที่ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง
 • ในอดีตนั้น จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญมากมาย เช่น พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นต้น
 • จังหวัดลำพูน มีการก่อสร้างเมือง ขึ้นราว พ.ศ. 1200 โดยฤๅษีวาสุเทพ และใช้ชื่อเรียกเมือง ในสมัยนั้นว่า “นครหริภุญชัย”
 • อาณาเขตของ จังหวัดลำพูน
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดลำปาง
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518
 • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 • อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...