จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
จังหวัดลำพูน
 เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ :
• ภาคเหนือ
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
• ภาคอีสาน
• ภาคตะวันออก
 
 
     อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...
 
lineim
Google

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูน

Sponsored Links :

     คำขวัญจังหวัดลำพูน “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดลำพูน

 • จังหวัดลำพูน มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 4,505.88 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดลำพูน นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 48 ของประเทศไทย
 • จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย และมีพื้นที่เล็กที่สุด ในบรรดาจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • สภาพทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดลำพูน พื้นที่ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง
 • ในอดีตนั้น จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญมากมาย เช่น พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นต้น
 • จังหวัดลำพูน มีการก่อสร้างเมือง ขึ้นราว พ.ศ. 1200 โดยฤๅษีวาสุเทพ และใช้ชื่อเรียกเมือง ในสมัยนั้นว่า “นครหริภุญชัย”
 • อาณาเขตของ จังหวัดลำพูน
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดลำปาง
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518
 • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 • อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 

Sponsored Links :
lineim
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

     เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...
 

Sponsored Links :

lineim
bottomim bottomim rithim upim bottomim bottomim rithim
spaceim
หน้าหลัก  • วัฒนธรรมประเพณีไทย  • สถานที่ท่องเที่ยว  • จองโรงแรมที่พัก  • ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว  • วัดไทย  • ตั๋วเครื่องบิน  • ติดต่อเรา

Powerby © 2010 Template-stores.com & Copyright © 2010 Buddyinthailand.com, All Rights Reserved.
( จังหวัดลำพูน - ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูน )