หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดลำพูน - ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูน


จังหวัดลำพูน - ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูนเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดลำพูน - ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน - ประวัติจังหวัดลำพูน          คำขวัญจังหวัดลำพูน “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดลำพูน

 • จังหวัดลำพูน มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 4,505.88 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดลำพูน นับได้ว่าเป็น จังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่เป็นอันดับที่ 48 ของประเทศไทย
 • จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย และมีพื้นที่เล็กที่สุด ในบรรดาจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • สภาพทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดลำพูน พื้นที่ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง
 • ในอดีตนั้น จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญมากมาย เช่น พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นต้น
 • จังหวัดลำพูน มีการก่อสร้างเมือง ขึ้นราว พ.ศ. 1200 โดยฤๅษีวาสุเทพ และใช้ชื่อเรียกเมือง ในสมัยนั้นว่า “นครหริภุญชัย”
 • อาณาเขตของ จังหวัดลำพูน
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดลำปาง
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518
 • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 • อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...