หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดพะเยา - สถานที่ท่องเที่ยวจ.พะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ


จังหวัดพะเยา - สถานที่ท่องเที่ยวจ.พะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดกระบี่ – แพคเกจทัวร์กระบี่ – ท่องเที่ยว ทะเล ภาคใต้

จังหวัดพะเยา - สถานที่ท่องเที่ยวจ.พะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ          คำขวัญจังหวัดพะเยา “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพะเยา

 • จังหวัดพะเยา มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด รวมได้พื้นที่ประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่รวมทั้งหมด ใหญ่ในระดับกลางๆ คือ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ตั้งอยู่ ในส่วนของภาคเหนือตอนบน
 • จังหวัดพะเยามีชื่อเรียกว่า “ภูกามยาว” หรือ “พยาว” ในอดีต โดยเฉพาะในสมัยพ่อขุนงำเมือง นับได้ว่า เป็นเมืองที่มีความ เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก งานศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักรล้านนา จึงทำให้ จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ที่มีความเก่าแก่ ที่คงคุณค่าของอาณาจักรล้านนาไทย ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
 • เนื่องจากจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือตอนบน อีกทั่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน จึงทำให้ เป็นจังหวัดที่มี สภาพภูมิอากาศ ค่อนข้างหนาวเย็น จึงเหมาะสำหรับ การปลูกดอกไม้เมืองหนาว แลการเกษตรเมืองหนาวเป็นอย่างมาก
 • อาณาเขตของจังหวัดพะเยา
  • ทิศเหนือ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดเชียงราย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดน่าน และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • กว๊านพะเยา
 • ดอยบุษราคัม
 • หอวัฒนธรรมนิทัศน์
 • น้ำตกจำปาทอง

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...