หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดพะเยา - สถานที่ท่องเที่ยวจ.พะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ


จังหวัดพะเยา - สถานที่ท่องเที่ยวจ.พะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดพะเยา - สถานที่ท่องเที่ยวจ.พะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดพะเยา - สถานที่ท่องเที่ยวจ.พะเยา - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ          คำขวัญจังหวัดพะเยา “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพะเยา

 • จังหวัดพะเยา มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด รวมได้พื้นที่ประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร
 • จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่รวมทั้งหมด ใหญ่ในระดับกลางๆ คือ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ตั้งอยู่ ในส่วนของภาคเหนือตอนบน
 • จังหวัดพะเยามีชื่อเรียกว่า “ภูกามยาว” หรือ “พยาว” ในอดีต โดยเฉพาะในสมัยพ่อขุนงำเมือง นับได้ว่า เป็นเมืองที่มีความ เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก งานศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักรล้านนา จึงทำให้ จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ที่มีความเก่าแก่ ที่คงคุณค่าของอาณาจักรล้านนาไทย ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
 • เนื่องจากจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือตอนบน อีกทั่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน จึงทำให้ เป็นจังหวัดที่มี สภาพภูมิอากาศ ค่อนข้างหนาวเย็น จึงเหมาะสำหรับ การปลูกดอกไม้เมืองหนาว แลการเกษตรเมืองหนาวเป็นอย่างมาก
 • อาณาเขตของจังหวัดพะเยา
  • ทิศเหนือ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดเชียงราย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดน่าน และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่จรดกับ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • กว๊านพะเยา
 • ดอยบุษราคัม
 • หอวัฒนธรรมนิทัศน์
 • น้ำตกจำปาทอง

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...