หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดนครสวรรค์ - โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ - แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์


จังหวัดนครสวรรค์ - โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ - แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดนครสวรรค์ - โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ - แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ - แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์          คำขวัญจังหวัดนครสวรรค์ “เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดนครสวรรค์

 • จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขต ภาคเหนือตอนล่าง หรือจะเรียก จังหวัดนครสวรรค์ ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตของ ภาคกลางตอนบน ก็ได้
 • จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 9,597.68 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
 • จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย
 • สมัยก่อน คนทั่วไปจะรู้จักจังหวัดนครสวรรค์ ในชื่อว่า “เมืองสี่แคว” เพราะเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำ ที่มาบรรจบกันมากถึงสี่สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ซึ่งทำให้เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณเมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง
 • จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เพราะเป็น จังหวัดที่มีการค้าการลงทุน มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ที่สำคัญ จังหวัดนครสวรรค์ เปรียบเสมือน ประตูสู่ภาคเหนือ จึงทำให้เศรษฐกิจ มีความคล่องตัวเป็นอย่างมาก
 • อาณาเขตของจังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัย และจังหวัดสิงห์บุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดตาก

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์

 • บึงบอระเพ็ด ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
 • อุทยานสวรรค์ หรือ หนองสมบูรณ์ สวนสาธารณะกลางเมืองนครสวรรค์
 • วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
 • เขื่อนวังรอ อ่างเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์
 • เขาถ้ำพระ

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...