หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

จังหวัดนครสวรรค์ - โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ - แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์


จังหวัดนครสวรรค์ - โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ - แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

จังหวัดนครสวรรค์ - โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ - แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ - แหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์          คำขวัญจังหวัดนครสวรรค์ “เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ”

ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดนครสวรรค์

 • จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขต ภาคเหนือตอนล่าง หรือจะเรียก จังหวัดนครสวรรค์ ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตของ ภาคกลางตอนบน ก็ได้
 • จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 9,597.68 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
 • จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย
 • สมัยก่อน คนทั่วไปจะรู้จักจังหวัดนครสวรรค์ ในชื่อว่า “เมืองสี่แคว” เพราะเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำ ที่มาบรรจบกันมากถึงสี่สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ซึ่งทำให้เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณเมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง
 • จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เพราะเป็น จังหวัดที่มีการค้าการลงทุน มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ที่สำคัญ จังหวัดนครสวรรค์ เปรียบเสมือน ประตูสู่ภาคเหนือ จึงทำให้เศรษฐกิจ มีความคล่องตัวเป็นอย่างมาก
 • อาณาเขตของจังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศเหนือ จรดกับ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
  • ทิศใต้ จรดกับ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัย และจังหวัดสิงห์บุรี
  • ทิศตะวันออก จรดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันตก จรดกับ จังหวัดตาก

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์

 • บึงบอระเพ็ด ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
 • อุทยานสวรรค์ หรือ หนองสมบูรณ์ สวนสาธารณะกลางเมืองนครสวรรค์
 • วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
 • เขื่อนวังรอ อ่างเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์
 • เขาถ้ำพระ

 


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...