หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

โรงแรม พิษณุโลก - จองโรงแรม ห้องพักรายวัน จังหวัดพิษณุโลก


โรงแรม พิษณุโลก - จองโรงแรม ห้องพักรายวัน จังหวัดพิษณุโลกเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

โรงแรมในอ่างทอง - จองโรงแรม รีสอร์ท จ.อ่างทอง - ห้องพักให้เช่า จ.อ่างทอง

โรงแรม พิษณุโลก - จองโรงแรม ห้องพักรายวัน จังหวัดพิษณุโลก          คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา”

     จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 16 ของจังหวัด ทั้งหมดใน ประเทศไทย โดยมีพื้นที่ ประมาณ 10,815.85 ตารางกิโลเมตร อ่านต่อ...

          Buddyinthailand.com เป็นเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเว็บไซต์ Buddy in Thailand ได้รวบรวม ข้อมูล ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ สำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย รายชื่อโรงแรม ทีพักดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อโรงแรมที่พัก จ.พิษณุโลก

1. โรงแรม ธารวังทองรีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-384222

2. โรงแรม อมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-220999, 055-219069-78, 055-993700-3

3. โรงแรม รัตนา ปาร์ค
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-378237, 055-244521-4, 055-378235

4. โรงแรม น่านเจ้า
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-244702-5, 055-252510-4

5. โรงแรม เทพนคร
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-244070-6, 055-251817, 055-251837, 055-251857, 055-251877, 055-251897, 055-259097

6. โรงแรม วนารมย์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-334777

7. โรงแรม เลอ กร็องด์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-282168, 055-335227, 055-335229

8. โรงแรม เกียรติวิมล
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-214299

9. โรงแรม พิษณุโลกออร์คิด
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-280051

10. โรงแรม เดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์
ลักษณะของสถานที่พัก คือโรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-248333, 055-216572-3, 055-283031-2, 055283311-3

11. โรงแรม วัฒนชัย
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-226052, 055-261620

12. โรงแรม รอยัลเพลส
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-377940-3

13. โรงแรม ริมน่าน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-280019, 055-214906, 055-280024, 055-280274

14. โรงแรม บานาน่าวิว
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-216803

15. โรงแรม ทอแสงการ์เด้น
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-321777-8, 055-284444, 055-321543

16. โรงแรม ภูเกิด
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-259600, 055-253068-9, 055-259543

17. โรงแรมบ้านคลองรีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือโรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-282004, 055-243222, 055-282005-7

18. โรงแรม วังแก้ว
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-245582, 055-245384, 055-245581, 055-245583-9

19. โรงแรม เพชรไพลิน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-219433-4, 055-258736, 055-258844

20. โรงแรม ปริ๊นเซส กรีน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-304988

21. โรงแรม เกสท์เฮ้าส์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-303176, 055-303178

22. โรงแรม ชัยพฤกษ์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-224399, 055-224397-8

23. โรงแรม ไพลิน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-245100, 055-225228-35, 055-245101, 055-245103-7, 055-252411-5, 055-225237

24. โรงแรม ราชพฤกษ์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-303048-50

25. โรงแรม ราชวงศ์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-220378-9, 055-241789, 055-241917, 055-259569

26. โรงแรม พรรณงาม
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-210245

27. โรงแรม อู่ทอง
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-210424-7, 055-210971-2, 055-303162

28. โรงแรม อมรินทร์ กรุ๊ป พิษณุโลก
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-220999, 055219069-78

29. โรงแรม อมรินทร์ กรุ๊ป พิษณุโลก
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-369010

30. โรงแรม สมัยนิยม
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-247527-8, 055-258575

31. โรงแรม ศิวะเทพ
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-244933-4

32. โรงแรม สิงหวัฒน์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-215268, 055-259429

33. โรงแรม อมรินทร์นคร
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-219069, 055-219044-6, 055-219070-8

34. โรงแรม ท็อปแลนด์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-247800, 055-245390-1, 055-247801-9

35. บ้านไทย รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์.: 055-227502-3


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...