หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

รีสอร์ทจ.แพร่ - โรงแรมในจ.แพร่ - ค้นหาโรงแรม ที่พักรายวัน


รีสอร์ทจ.แพร่ - โรงแรมในจ.แพร่ - ค้นหาโรงแรม ที่พักรายวันเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

โรงแรมในอ่างทอง - จองโรงแรม รีสอร์ท จ.อ่างทอง - ห้องพักให้เช่า จ.อ่างทอง

รีสอร์ทจ.แพร่ - โรงแรมในจ.แพร่ - ค้นหาโรงแรม ที่พักรายวัน          คำขวัญ จังหวัดแพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

     จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่  31 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ ประมาณ 6,538.60 ตารางกิโลเมตร อ่านต่อ...

          Buddyinthailand.com เป็นเว็บไซต์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเว็บไซต์ Buddy in Thailand ได้รวบรวม ข้อมูล ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ สำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย รายชื่อโรงแรม ทีพักดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อโรงแรมในจ.แพร่

1. โรงแรม ภราดร
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-620807, 054-521719, 054-511177, 054-522340

2. โรงแรม ไฮเวย์ 79
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-522200

3. โรงแรม ทุ่งสวรรค์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-599176

4. โรงแรม ยาใจ
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-599114

5. โรงแรม เยาวรัตน์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-613293

6. โรงแรม เมืองคอน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-613223

7. โรงแรม เทพวิมาน
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-511003

8. โรงแรม ทุ่งศรีไพบูลย์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-511011

9. โรงแรมบัวขาว
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-511372

10. โรงแรม บุษราคัม
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-626234, 054-511437

11. โรงแรม นครแพร่
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-511122, 054-511864, 054-521023, 054-521321

12. โรงแรม นครแพร่ทาวเวอร์
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-521321, 054-625919, 054-511122

13. โรงแรม แม่ยมพาเลส
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-521028-35

14. บริษัท แพร่สารินพาร์ค จำกัด
ลักษณะของสถานที่พัก คือ โรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-533122-3

15. สารินพาร์คแอนด์รีสอร์ท
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ห้องพักให้เช่า รีสอร์ทจ.แพร่
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-533123

16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิไทย อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ลักษณะของสถานที่พัก คือ ธุรกิจด้านโรงแรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-627359-65

17. เก้าเก้า บังกาโล 99
ลักษณะของสถานที่พัก คือ สถานที่พักผ่อนชั่วคราว
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.: ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์.: 054-511879


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...